Ny rapport från Naturvårdsverket: 9 av 10 använder mobilen i friluftslivet

Av Naturvårdsverkets nationella undersökning av svenska folkets friluftsvanor framgår att hela 86 procent av respondenterna har en egen smartphone, som de använder för att fotografera, orientera sig, dela sina upplevelser samt skaffa information inför och under vistelsen. Trots det saknar upp emot 30% av respondenterna information om friluftslivets utbud och möjligheter. Vilket tyder på att informationen ännu inte hittat till mobilen.

iphone-smartphone-mobile-hand-screen-apple-844392-pxhere.com.jpg

Naturvårdsverkets nationella undersökning av svenskarnas friluftsvanor genomfördes i höstas av turismforskningscentret ETOUR vid Mittuniversitetet, och gick ut till 21 000 svenskar varav 7700 svarande.

I jämförelse med motsvarande undersökning som Naturvårdsverket gjorde 2014, så har inte så värst mycket ändrats, på gott och ont.

I stort sett alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv i någon form. Men fortfarande mestadels på helger och längre ledigheter. Hela 80 procent säger sig vara ute i naturen ganska eller mycket ofta på längre ledigheter, medan motsvarande siffra för vardagar ligger alltjämt kvar på relativt låga 50%.

...i stort sett alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv i någon form. Det är betydligt fler som är ute i naturen på helger och under längre ledigheter, jämfört med vardagar
— Peter Fredman, professor vid turismforskningscentret ETOUR
IMG_4897.jpg

Vanligast är “det relativt enkla friluftslivet” som vistelser ute i skog och mark, utomhusbad, trädgårdsarbete och cykling. Nästan alla av de svarande har varit ute i skog och mark för att få en naturupplevelse eller tagit en promenad, åtminstone någon gång under året.

Vad värre är att drygt hälften av alla svenskar (54%) menar att de inte har kunnat utöva någon eller några friluftsaktiviteter i den omfattning som önskats då de upplevt hinder för det.

Det absolut vanligaste hindret är brist på tid. Men var och varannan (25-35% av respondenterna beroende på typ av aktivitet) säger sig även sakna information om friluftslivets utbud och möjligheter, vilket är häpnadsväckande i ett sånt exceptionellt väl utvecklat informationssamhälle som Sverige är.

25-35% av respondenterna säger sig sakna information om friluftslivets utbud och möjligheter
[0455ee346ff18e1a7d1aadca369df919]_Image%202019-04-07%20at%2012.51.18%20PM.png

Av Internetstiftelsens (IIS) årliga rapport “Svenskarna och Internet 2018” framgår att 90% av alla svenskar över 12 år har en egen smart mobil, och en överväldigande majoritet av dem använder den som huvudsaklig källa till inspiration, information och vägledning.

86 procent har en egen smartphone som de använder för att skaffa information om friluftsliv

I ett tidigare blogginlägg proklamerade Naturkartan för att information om natur och friluftsliv inte är något undantag. Ett påstående som nu med emfas befästs i Naturvårdsverkets rapport, där hela 86 procent av respondenterna visade sig ha en egen smartphone, som de använder för att fotografera, orientera sig, dela sina upplevelser samt skaffa information inför och under vistelsen.

På frågan hur ofta de svarande brukar använda sin smartphone i friluftslivet så svarande...

  • 92% - fotografera eller filma

  • 77% - orientera mig (kartor, gps, etc)

  • 72% - dela min upplevelse med andra (sociala medier, sms, e-post, etc)

  • 72% - skaffa information inför vistelsen utomhus

  • 68% - skaffa information under vistelsen utomhus

Image 2019-04-07 at 12.51.50 PM.png

Trots att nästan alla svenskar har tillgång till en smart telefon, och dessutom använder den för att få information om friluftslivet såväl innan som under besöket, så menar många att bristen på information utgör ett stort hinder till att utöva friluftsliv.

Med det sagt, är det svårt att dra någon annan slutsats än att många av de tjänster som syftar till att förmedla information om friluftslivets utbud och möjligheter ännu inte hittat till mobilen, och eller att de inte tillgodoser respondenternas behov i frågan.

Något vi alla bör ta på största allvar, då betydelsen av ett rikt friluftsliv inte nog kan underskattas. Inte minst mot bakgrund av att två tredjedelar av respondenterna menar att utomhusvistelser gör vardagen mer meningsfull; att hela 90% är helt eller delvis eniga i påståendet att friluftsliv är positivt för deras hälsa och att nästan hälften av dem säger att tillgång till friluftsliv har påverkat deras val av bostadsort.