Forskningen entydig: Naturen gör oss friskare!

Mai-Lis Hellenius, Livsstilsforskar på KI, strålande med skrämmande rapport om svenskarnas ohälsa. Här på seminariet "Nyckeln till en frisk generation", om hur dåligt unga mår idag. 

Mai-Lis Hellenius, Livsstilsforskar på KI, strålande med skrämmande rapport om svenskarnas ohälsa. Här på seminariet "Nyckeln till en frisk generation", om hur dåligt unga mår idag. 

Forskningen entydig: I en tid där vi mår allt sämre såväl fysiskt som psykiskt, står naturen alltid till vårt förfogande med en fantastisk och närmast outnyttjad potential till förbättrad hälsa, glädje, lust, välbefinnande. Som ett själens apotek! Alltid öppet, tillgängligt, gratis. Det visar senast rapportfloden av forskning på området.

För någon vecka sen deltog jag i seminariet “Nyckeln tll en frist generation. Hur vi får världens friskaste barn”, på KI. Där bland annat livsstilsforskaren Mai-Lis Hellenius höll en strålande men nedslående föreläsning om hur mycket sämre vi svenskar mår. Inte minst våra ungdomar vars psyskiska ohälsa fördubblats på några få år.  

...konsumtionen av antidepressiva läkemedel nästan fördubblats under de senaste tio åren...

För några år sen läste jag i DN att konsumtionen av antidepressiva läkemedel nästan fördubblats under de senaste tio åren, enligt en rapport från Health at Glance 2013, som OECD då gick ut med.

I rapporten framgår det att Sverige, Danmark och Island hör till de länder där konsumtionen är högst. Sverige ligger högt över genomsnittet för de 23 OECD-länder som finns med i mätningen. Siffrorna visar att nästan 8 av 100 svenskar har fått medicin utskriven år 2011. Och man varnar för en överkonsumtion av antidepressiva läkemedel bland personer som lider av lindrigare depressioner. På Island, som har den i särsklass högsta förbrukningen, är det drygt 10 av 100 som har fått antidepressiva läkemedel. Sen dess har liknande rapporter och fallstudier från olika delar av världen, inte minst USA, duggat tätt.

Något år senare kunde man läsa att självmordstankar har unga ökat kraftig som en bieffekt av de antidepressiva medicineringen.

Samtidigt som dessa varningssignaler ljudit allt högre, har en löpande flod av förhoppningsingivande studier visat att vilken otrolig källa till välbefinnande naturen - och allt som hör naturen till, är på så många plan!

...naturens egna självupprepande – fraktala – mönster hjälper till att bota stresstillstånd.

Nyss kunde vi läsa på Skogssällskapets hemsida om hur naturens egna självupprepande – fraktala – mönster, på ett påtagligt sätt kan hjälpa till att bota stresstillstånd.

Caroline Hägerhäll, landskapsarkitekt och professor vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp, har i sin forskning bland annat visat att de naturliga, självupprepande mönster man kan se i till exempel träd, moln och ormbunkar stimulerar den mänskliga hjärnan så att nyfikenhet och vakenhet hålls på precis lagom nivå för att underlätta återhämtning.

– Det handlar om att naturens mönster är rika på detaljer och att det samtidigt finns en unik form av ordning, eftersom liknande former återkommer i olika storlekar. Träd byggs exempelvis upp av större och mindre grenar som alla i hög grad liknar varandra och hela trädet, menar hon.

Kanske är dessa naturens fraktaler en förklaring till varför så många av de långtidssjukskrivna, på grund av stress- och utmattningssyndrom, blev så harmoniska och glada i Ann Dollings, forskning på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, när de fick promenera i gammal skog?

Under tre månader fick försökspersonerna gå ut i skogen två gånger i veckan och två timmar åt gången.

Under tre månader fick försökspersonerna gå ut i skogen två gånger i veckan och två timmar åt gången. Och de mådde genast bättre. Personerna förknippade miljön med bland annat rofylldhet, vildhet, rymd och artrikedom, något de mest fann i skog som var över 70 år och med träd över 16 meter som tillät ljusinsläpp.

– Vi reagerar på höga träd som inte ger ett instängt intryck. Du ser inte grenverket, utan stammarna och det ger en vy, menar Ann.

...de som fått se naturfilmer spelade ärligare och mer osjälviskt.

Ungefär samtidigt skrev Håkan Steen för tidningen Land att det i princip räcker med att titta på en naturfilm för att vi ska må bättre, men också bli godare människor! Och hänvisar till ett experiment vid University of California där försökspersoner fick se filmer antingen med storslagen natur eller roliga klipp från komedier. Varefter deltagarna fick spela ett spel som handlade om pengar. Det visade sig att de som fått se naturfilmer spelade ärligare och mer osjälviskt.

...människor som inser att de inte själva är världens medelpunkt, utan en liten del i ett stort sammanhang, tar mer hänsyn till andra och är mer villiga att hjälpa andra.

Forskarna hävisar även till andra experiment som visade att den känsla av vördnad människor kan få av mäktiga naturupplevelser, som gnistrande stjärnhimlar och havsutsikt mot horisonten, gör att vi handlar mer medmänskligt och etiskt riktigt. Och deras slutsats är att de människor som inser att de inte själva är världens medelpunkt, utan en liten del i ett stort sammanhang, tar mer hänsyn till andra och är mer villiga att hjälpa andra.

...de tre mest gynnsamma effekterna av att dra sig tillbaka i tystnad...

Ett år senare skriver Hasse Gänger också han för tidningen Land, hur oerhört viktigt det är för vår hjärna och vårt välbefinnande att vi får uppleva tystnad under längre sammanhållande perioder varje dag. Och pekar på de tre mest gynnsamma effekterna av att dra sig tillbaka i tystnad och eftertanke varje dag:

1. Din hjärna utvecklar nya celler

Forskare på Duke University i USA har kommit fram till att bara två timmars tystnad om dagen gör att hjärnan utvecklar nya celler i hippocampus, hjärnans centrum när det gäller minne, känslor och inlärning. Din kognitiva förmåga blir bättre.

2. Du minskar stress och anspänningar

Genom att mäta förändringar i blodtryck och blodcirkulation i hjärnan har forskare upptäckt att tystnad redan efter två minuter med ljudlöshet minskar anspänningar mer än avslappnande musik. Tystnad minskar nivån av stresshormoner och risken för högt blodtryck och hjärtinfarkt.

3. Du blir kreativ och läker sår

I tystnaden börjar vissa annars vilande områden i hjärnan att arbeta. Vi blir bland annat mer kreativa och får lättare att bearbeta upplevelser och skaffa mening med livet. Tystnad gör att hjärnan får möjlighet till att låta tankar och känslor vandra hela vägen.