Norrköping får en egen Naturkarta!

Norrköpings kommun har beviljats stöd från Länsstyrelsen i Östergötland för att genomföra projektet ”Naturkartan Norrköping” vilket syftar till att under 2011 ta fram en modern digital utflyktsguide som tillgängliggör Norrköpings bästa smultronställen via Internet och mobilen. 

Länsstyrelsens bidrag sker inom programmet "Statsbidrag till lokal och kommunal naturvård - LONA"

Här följer ett utdrag ur ansökan om LONA-stöd för projektet:

"Ett mycket viktigt mål för naturvårdsarbetet i Norrköpings kommun är att få fler människor ut i naturen. I Norrköping finns en stor mängd fina naturområden och information om dessa måste nå ut på ett inspirerande sätt. Informationen måste också vara ständigt aktuell. Här ser vi en brist idag och en möjlighet inför morgondagen med detta projekt!

I ett tidigare LONA-projekt gjordes en mycket lyckad satsning på utflyktsbroschyrer som distribuerades till samtliga hushåll inom kommunens tätorter. Resultatet var över förväntan och en tydlig ökning av besök i naturen kunde märkas.

Med detta projekt vill vi skapa en modern digital utflyktsguide som tillgängliggör Norrköpings bästa smultronställen via Internet och via mobilen. Vi ser på projektet som en start för en långsiktig satsning på att tillgängliggöra naturen. Den lösning vi utvecklar skall vara så öppen och tillgänglig som möjligt så att fler Östgöta-kommuner och ev. länsstyrelsen kan bjudas in till ett samarbete inför 2012. 

Tjänsten “Naturkartan” skall göra naturen mer lättillgänglig för fler genom att naturen presenteras enkelt, tillgängligt och målgruppsanpassat i datorn och mobilen.  Projektet syftar till att bygga en digital tjänst och fylla den med relevant information om ca 50 till 100 av Norrköpings mest attraktiva smultronställen.

Tjänsten lanseras hösten 2011.”

Kontaktperson på Norrköpings kommun: Jonas Edlund, Tekniska kontoret, telefon: 011-15 12 90

Kontaktperson Naturkartan: Emil Hellström, Laventura AB, telefon: 0705-58 97 87