Ny larmrapport: 80% av föräldrarna vill ut i naturen med sina barn, men fastnar i stan.

Ny rapport från SIFO visar att 8 av 10 föräldrar vill vara ute mer i naturen med sina barn, för att må bra, men hittar trots det inte ut. Tvärtom har naturbesöken minskat sen år 2007. 

Photo by  Timothy Eberly

Ny rapport från SIFO, på uppdrag av Arla, visar att 8 av 10 föräldrar vill vara ute mer i naturen tillsammans med sitt barn. Nästan 7 av 10 (68 procent) tror också i stor utsträckning att deras barn skulle må bättre av att vara ute mer i naturen. Fler än hälften av alla föräldrar (56 procent) säger att de i stor eller mycket stor utsträckning upplever att familjen känner sig mindre stressade när de är ute i naturen. Och uppemot 6 av 10 föräldrar (56 procent) uppger även att de ibland får dåligt samvete över att de inte är ute i naturen tillsammans med sitt barn tillräckligt ofta. Samtidigt skulle nära hälften av alla (49 procent) föräldrar vilja att deras barn tillbringar mer tid utomhus under skoltid/fritids/dagis.

Nästan 7 av 10 tror ... att deras barn skulle må bättre av att vara ute mer i naturen

Vilket skälet är till att föräldrarna inte tar ut sina barn i Naturen, framgår inte av undersökningen, men enligt den nationella undersökning av svenska folkets friluftsvanor - Friluftsliv 2014 - som Etour gjorde på uppdrag av Naturvårdsverket, så beror det framförallt på att man inte har tid, ingen att gå ut med, eller saknar tillgång till grönområden, grovt sett.

Image 2018-05-07 at 3.49.02 PM.png

Så enkelt är det förstås inte. De bakomliggande skälen är betydligt mer komplexa än så. Kanske hade man haft tid om man bara visste vart man skulle åka? Kanske finns det någon att gå ut med, men man saknar mötesplats? Kanske saknar man tillgång till naturområden, bara för att man inte vet att eller var de finns?

Det var inte länge sen SCB släppte statistik över hur långt/kort en svensk invånaren hade till skyddad natur. Det visade sig att det bara vara 2,8 km i snitt. Och att Hela 23% av dem bodde inom en kilomter från skyddad natur. Lägger man därtill alla andra grönområden som inte är skyddade, så kan man nog argumentera för att majoriteten av invånarna trots allt har naturen runt knuten.

Läs även SVD's artikel "Varannan ung vill vistas mer i naturen"