Uppsala länsstyrelse och Upplandsstiftelsen satsar på Naturkartan

Uppsala läns länsstyrelse och Upplandsstiftelsen vägleder till Sveriges finaste natur med Naturkartan.

Uppsala läns länsstyrelse och Upplandsstiftelsen vägleder till Sveriges finaste natur med Naturkartan.

Uppsala länsstyrelse och Upplandsstiftelsen har anslutit sig till Naturkartan, och har börjat med att lägga ut 20 av länets populäraste utflyktsmål. Dels i en egen app och dels i det som ska bli Naturkartans nationella app, med ambitionen att så småningom göra hela länets natur och friluftsliv tillgängligt i mobilen.

Appen finns att ladda ner i både Android och IOS. Och deras guide och information finns även med på nya Naturkartan som Android och IOS

Därmed tar Uppsala läns länsstyrelse ytterligare ett viktigt steg i sin strävan att förverkliga de friluftspolitiska målen i länet, inte minst det som handlar om att göra naturen tillgänglig för alla. Ett arbete som sker i samverkan med länets med kommuner, Upplandsstiftelsen, region Uppsala, ideella föreningar och andra aktörer.

Likt länsstyrelsen fortsätter även Upplandsstiftelsen oförtrutet sitt arbete med att skydda och iordningställa lämpliga naturområden så att de blir tillgängliga för allmänheten, på bästa tänkbara sätt, något som stiftelsen ägnat sig åt sen den grundades för snart 50 år sen.

Idag driver Stiftelsen en mängd projekt för att främja naturvården och friluftslivet. Bland annat förvaltar Stiftelsen 43 områden i länet i syfte att skapa god naturvård och attraktiva strövmarker och utflyktsmål i naturen.

En viktig del av arbetet handlar om att sprida kunskap om länets natur, naturvård och friluftsmöjligheter. Och upplandsstiftelsen hoppas nu att samarbetet med Naturkartan ska tillgodose behoven hos den stora och växande allmänhet som vill få information och vägledning via sina mobiler.