Skapa bättre förutsättningar att röra sig fritt istället för att reglera

Skapa hellre bättre förutsättningar för människor att röra sig fritt i naturen, istället för att reglera, dimensionera och kanalisera den växande naturturism, såsom branschen förespråkar i sin debatt-artikel i SVD om att ”Turismen till Sveriges natur måste styras upp”.

mountains-1684513_1920.jpg

Jag kan inte låta bli att bli en smula beklämd av att att läsa senaste debatt-artikeln i SVD om att ”Turismen till Sveriges natur måste styras upp” författad av företrädare för intresseorganisationerna: LRF, Ekoturismföreningen, Sveriges Jordägareförbund och Visit Dalarna.

Visst, jag förstår och hyser stor respekt för deras intressen av att skapa en hållbar naturturism i bemärkelsen företagsekonomisk gångbar för det näringsliv som berörs.

Men jag blir samtidigt ledsen när dessa näringslivets representanter menar(?) att en växande natur­turism måste “regleras, dimensioneras och kanali­seras”; något som jag inte kan tolka på annat sätt än att man underförstått vill stävja och underminera allemansrätten till förmån för en mer organiserad och kommersiell naturturism dit besökarna “kanaliseras” i en “dimension” som näringslivet kan hantera. Detta för att bland annat råda bot på “slitage, nedskräpning och störningar”, då man “genom åren har ... bevitt­nat när utländska grupper kommer och paddlar i vackra sjösystem med allt med sig i bagaget – kanoter, tält, mat och guider." Och att det som blir kvar till markägare och traktens befolkning ibland bara blir "skräp och nedsliten natur, i värsta fall vandaliserade träd och risk för skogsbrand”, för att nämna ett exempel.

Det är såklart helt oacceptabelt att en del naturturister inte lever upp till de skyldigheter som allemansrätten föreskriver. Något som sannolikt handlar om att den alltmer urbana mänskligheten har förlorat sin medfödda och intuitiva känsla för naturen och inte längre vet hur man ska handskas med den.

Men istället för att ytterligare reglera, dimensionera och kanalisera naturturismen, så förespråkar jag att man gör allt för att skapa bästa möliga förutsättningar för människor att återfå sin känsla för naturen. Något vi bara kan åstadkomma genom att ytterligare främja friluftslivet; inte minst genom att ge allmänheten allt de förutsättningar i form av kunskap, information, inpiration och vägledning som krävs för att komma ut och på egen hand kunna vistas i harmoni med naturen.

Något som kommer att resultera i såväl en ökad som mer hållbar naturturism, även sett ur ett företagsekonomiskt perspektiv. Då den grupp naturturister, som åker från Sverige utan att ha lämnat något ekonomiskt bidrag alls, kan antas vara försvinnande liten, trots allt.