Framtidens friluftstjänster kläcks på Naturvårdverkets tankesmedja

“NatureBuddy” – den Tinder-liknande mobil-appen med vilken du hittar ditt sällskap i naturen. Eller “Boat'n'Bait” – båtarnas AirBnB - med vilken privatpersoner kan hitta, låna eller hyra andra privatpersoners småbåtar. Detta vara bara några av framtidens friluftstjänster som tog form på Naturkartans workshop “Hur kan friluftslivet framställas som attraktivt - med ny teknik?” som ägde rum på Naturvårdverkets tankesmedja 2016.

Läs om workshopen och dess resultat här.

Naturkartan höll i Tankesmedjans populäraste workshops: "Hur kan friluftslivet framställas som mer attraktivt - med ny teknik?"

Naturkartan höll i Tankesmedjans populäraste workshops: "Hur kan friluftslivet framställas som mer attraktivt - med ny teknik?"

Den 13-14 april var det återigen dags för Naturvårdverkets tankesmedja för friluftsliv, i syfte att skapa en mötesplats för dialog om friluftslivsfrågor och med sikte på att både utveckla friluftslivet och stimulera till ännu mer friluftsliv.

Årets tankesmedja handlade om “friluftslivets värden för individ och samhälle” och inte minst “hur friluftslivet kan framställas som attraktivt”? Ett ämne direkt kopplat till Regeringens och närmast berörda myndigheters svårigheter att nå de 10 friluftspolitiska målen.

Som ett led i detta hade Natuvårdsverket tagit mod till sig bjuda in Naturkartan att hålla och leda en av smedjans workshops, med titeln: “Hur kan friluftslivet framställas som attraktivt - med ny teknik?” En tillställning som snabbt visade sig bli Tankesmedjans populäraste med nästan 100 deltagare.

Workshopens syfte var att tillsammans hitta strategier och tillvägagångssätt för hur man med ny teknik kan locka fler människor ut i naturen (främja friluftslivet), dels för var och en av våra (deltagarnas) respektive verksamheter dels för våra verksamheter gemensamt (samordning). Med målsättnignen att hitta några konkreta erbjudanden till målgruppen (slutkonsumenterna) som löser deras problem, och tillgodoser deras behov i frågan, och därtill hörande strategier, aktiviteter och göromål som går att implementera i verksamheten kanske redan under år 2016.

Allt med utgångspunkt från Naturkartans egenutvecklade och entreprenöriella Value Opportunity Process.

Och ur den kreativa processen så poppade den ena geniala idéen ut efter den andra. Däribland “NatureBuddy” – mobil-appen med vilken du hittar ditt sällskap i naturen; en Tinder-liknande tjänst “för den platoniska kärleken till naturen – med kryddan att dela den”! Och “BoatnBait” – båtdelningstjänsten som gör det möjligt för privatpersoner att hitta, låna eller hyra andra privatpersoners småbåtar; typ båtarnas AirBnB :-)

Nu återstår bara exekvering. Upp till bevis!

Ta del av all dokumentation från Tankesmedjan här.

Läs om Naturkartans workshop och dess resultat här.