Ännu enklare att få LONA-bidrag för Naturkartan

Alla kommuner som har sökt LONA-bidrag för Naturkartan har fått pengarna. Och det har ofta funnits mer pengar kvar att söka än vad som delats ut. Trots det är har ansökningarna historiskt sett varit relativt få, då många kommuner, i synnerhet de mindre, inte har haft tid och kraft att lämna in ansökan.

Därför har Naturkartan tagit fram en mall, som gör det ännu enklare att söka LONA-bidrag till egen guide på Naturkartan (webb och app).

lona-logo.jpg

Gör så här:

  1. Registrera din LONA-ansökan här.
  2. Klipp ut och klistra in informationen från den här mallen, som andra kommuner har använt för att få LONA-bidrag.
  3. Fyll i, skriv under och ladda upp det här finansieringsintyget.

Klart!

Exempel på kommuner som fått LONA-bidrag från Naturkartan med utgångspunkt från ovan nämnda mall är Norrköping, Motala, Örebro och Helsingborg.

Jättebra om ni kan stötta mindre kommuner...
— Naturvårdsverkets nationella LONA-samordnare

Naturvårdverkets nationella LONA-samordnare har välkomnat initiativet och skrev nyligen till Naturkartan: “Jättebra om ni kan stötta mindre kommuner. Lycka till!” Och uppmuntrade oss att "serva kommunerna med hela ansökan, projektgenomförandet och rapportering” och menade också att det är “helt OK att flera kommuner är med på samma ansökan. En kommun måste stå som sökande. Är det flera kommuner med i samma ansökan så bör det finnas ett avtal mellan kommunerna om vem som står för vad annars blir ju den kommun som står som sökanden ansvarig för alla kommuners insatser.”

Syftet med den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är att främja kommunernas och andra lokala aktörers naturvårdsarbete. LONA-bidrag ska stimulera kommunernas långsiktiga naturvårdsengagemang och ge möjlighet att satsa lite extra på naturvård och friluftsliv.

Ansökan om bidrag för nya LONA-projekt måste göras senast  till den 1 december 2017 och beslut meddelas under våren 2017.

Så - om din kommun är intresserad av att få en egen digital natur- och friluftsguide för både webb och app - sök LONA nu! Naturkartan hjälper er med hela processen.