Naturkartan vinnare av 1,5 msek i PTS innovationstävling "Aktiv Fritid"

Naturkartan blev en av vinnarna i PTS hårt konkurrensutsatta innovationstävling med ett pris på 1,5 msek till att göra natur- och friluftslivet mer tillgängligt även för rullstolsburna och andra funktionsnedsatta.

Emil Hellström, medgrundare av Naturkartan, stolt mottagare av priset i PTS Innovationstävling "Aktiv fritid".

Emil Hellström, medgrundare av Naturkartan, stolt mottagare av priset i PTS Innovationstävling "Aktiv fritid".

Det här är ett pris med många vinnare, menar Emil Hellström, medgrundare av Naturkartan. Inte nog med att vi nu kan skapa förutsättningar för alla funktionsnedsatta att komma ut i naturen på ett sätt som de tidigare inte haft möjlighet till, utvecklingen av tjänsten i fråga kommer också vara till gagn för alla friluftsintresserade, och främja friluftslivet, generellt sett.

Post- och telestyrelsen (PTS) har hittills genomfört tio tävlingar med över 100 vinnare som sammantaget vunnit finansiering på ca 135 miljoner kronor, i sin strävan att få in projektförslag för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom it, elektronisk kommunikation och elektroniska tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Temat för årets innovationstävling var ”Aktiv fritid”, med syftet att “göra det lättare och roligare att vara med på och utöva olika fritidsaktiviteter, detta gäller såväl fysiska som sociala och mentala aktiviteter.”

PTS menar att “fritiden är en stor del av människors liv, men att “har man en funktionsnedsättning kan det ibland vara svårt att utöva och ta del av vissa aktiviteter på lika villkor”.

Och av tävllingsinformationen framgår att “PTS vill visa på ökade möjligheter för alla att ta del av fritidsaktiviteter genom att använda informations- och kommunikationsteknik på ett inkluderande sätt. Lösningarna kan handla om tiden före, under och efter själva aktiviteten.”

Naturkartan delar priset och kommer att jobba tillsammans med föreningen Skogstur som guidar personer med fysisk funktionsnedsättning ut i naturen och Daytona - en av Sveriges bästa tjänstedesigners - som bland annat har jobbat med Naturvårdsverket, Fritidsresor, Coop, Systembolaget etc.

Daytona och Skogstur ska hjälpa Naturkartan att undersöka målgruppernas behov i frågan. Och tillsammans med sistnämnda kommer Naturkartan också att dokumentera tio utflykter i Stockholmsområdet, tillgängliga för funktionsnedsatta, och resultera i en tillgänglighetsguide som Naturkartan har för avsikt att lansera under våren 2017.

Läs om PTS innovationstävling “Aktiv fritid”. Och även pressmeddelandet om årets 14 vinnare, däribland Naturkartan.