Allt inte svart när det blir mer grönt!

Äntligen har Regeringen godkänt köp av 5000 hektar ovärderlig gammal skogsmark Jokkmokk, så att Naturvårdsverket kan slutföra överenskommelsen med markägaren Jokkmokks Allmänning om att bilda totalt 11 nya naturreservat med höga naturvärden som totalt omfattar 10 000 hektar skog.

branches-clouds-dawn-daylight-environment-forest-1419005-pxhere.com.jpg

Många av oss som jobbar med miljö-, natur -och friluftsfrågor har fortfarande inte repat oss efter att M och KD slaktade budgeten till “Allmän natur- och miljövård” med 2,1 miljarder jämfört med övergångsregeringens förslag. Konsekvenserna blev ödesdigra i form av abrupta neddragningar på viktiga och nödvändiga satsningar för att kunna nå de politiska målen i fråga.

Därför var det obeskrivligt kul att Regeringen nyss kunde godkänna Naturvårdsverkets köp av 5 000 hektar skogsmark med ur- och naturskog i Jokkmokks kommun, så att Naturvårdsverket äntligen kan slutföra överenskommelsen med markägaren Jokkmokks Allmänning om att bilda totalt 11 nya naturreservat med höga naturvärden som totalt omfattar 10 000 hektar skog.

Affären gör att myndigheten bland annat kan bilda två stora naturreservat i Skorvkullen och i Karatj-Råvvåive; två områden som ingår i ett av de största oskyddade ur- och naturskogsområden som finns kvar i Sverige.

Affären omfattar bland annat två stora naturreservat i Skorvkullen och i Karatj-Råvvåive, öster om Pärlälvens fjällurskog.

Affären omfattar bland annat två stora naturreservat i Skorvkullen och i Karatj-Råvvåive, öster om Pärlälvens fjällurskog.

Skogen i områdena är mestadels mycket gamla, med beståndsåldrar på 200-500 år. I områdena finns flera rödlistade arter och sjön Rödingstjärnen är en populär fiskesjö. Ovärderligt och smått historiskt!

– Det känns jättebra att denna överenskommelse nu är i hamn. Vi stod långt ifrån varandra till en början, men kompromissvilja och sökande efter alternativa lösningar har gjort att vi nu nått en överenskommelse som jag är övertygad om att alla parter känner sig nöjda med, säger Christian Rimpi, skogsförvaltare på Jokkmokks Allmänning.

I naturreservaten ska skogarnas biologiska och friluftsmässiga värden bevaras och utvecklas och inga verksamheter som skadar områdenas värden får ske.

Dessa skogar i Jokkmokk är några av de mest värdefulla i landet
— Claes Svedlindh, chef för Naturavdelningen på Naturvårdsverket

– Att skydda natur som naturreservat innebär att värdefull natur bevaras och görs tillgänglig för naturupplevelser. Dessa skogar i Jokkmokk är några av de mest värdefulla i landet och kommer att komplettera befintliga skyddade områden på ett bra sätt, säger Claes Svedlindh, avdelningschef på Naturvårdsverket. Läs mer på myndighetens hemsida.

– Jag uppskattar det omfattande arbete som alla parter har gjort för att hitta en överenskommelse mellan markägaren och staten. Regeringens långsiktiga strategi kommer vara att fortsätta stärka hotade naturområden med höga värden över hela landet, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin. Läs Regeringens pressmeddelande.


För ca ett år sen var ca 13 procent av Sveriges landyta formellt skyddad, och även om de nya “ländvinningarna” i Norrbotten inte ökar på detta mer än ca 0,2% så är det historiskt mycket och en trend i helt rätt riktning.

Image 2019-03-29 at 1.31.42 PM.png