Naturkartan ännu bättre med 20 nya funktioner

Under hösten 2018 fick Naturkartan in flera stora och nya uppdragsgivare, med höga ambitioner och nya krav på hur tjänsten bör se ut och fungera. För att tillgodose såväl deras som våra befintliga kunders önskemål gick vi in i ett intensivt utvecklingsskede som varade hela vintern och en bit in på våren.

Nu - äntligen - har vi nöjet att presentera 20 nya funktioner som gjort tjänsten ännu bättre.

Mapbox gav bättre prestanda. Karttjänsten harmoniserar betydligt bättre med såväl listan som filtret av platser, områden och leder, vilket har förbättrat användarupplevelsen markant, speciellt när webbtjänsten används i mobilen.

Mapbox gav bättre prestanda. Karttjänsten harmoniserar betydligt bättre med såväl listan som filtret av platser, områden och leder, vilket har förbättrat användarupplevelsen markant, speciellt när webbtjänsten används i mobilen.

Ny kartplattform

Den riktigt stora förändringen rör övergången från Google Maps till Mapbox på Naturkartans webb. Google Maps som tidigare medförde en rad olika mervärden, började istället begränsa våra möjligheter att leverera bra användbarhet och användarvänlighet. Lägger man därtill Googles chockhöjning av priset för användningen av deras karta, så blev ett byte av kartplattform helt enkelt nödvändigt.

Mapbox karttjänst har betydligt bättre prestanda. Vi hoppas att ni själva märker hur mycker mer precis, distinkt och omedelbar tjänsten är vid användning. Karttjänsten harmoniserar betydligt bättre med såväl listan som filtret av platser, områden och leder, vilket har förbättrat användarupplevelsen markant, speciellt när webbtjänsten används i mobilen.

Naturkartans GIS/CMS har blivit ännu lite bättre.

Naturkartans GIS/CMS har blivit ännu lite bättre.

Bättre filter

Det är nu betydligt enklare och mer intuitivt att filtrera fram exakt den kombination av aktiviteter och faciliteter du vill se, och sen växla över till listan för att se resultatet av det du sökt efter både där och på kartan.

På tal om filter så visas nu bara de kategorier som är relevanta för den guide (eller län) som avses. I appens filter anges nu även hur många aktiviteter och/eller faciliteter som finns i guiden (eller länet) i fråga. Med en större mer framträdande siffra, har vi också försökt att visa tydligare hur många och vilka filter som är valda, i själva kartvyn.

Nya kategorier

Dessutom har vi passat på att lägga till några nya och efterlängtade kategorier som promenad, park, djurskyddsområde, uthyrning, service, dricksvatten och bastu.

Nytt mätverktyg för valfri sträcka

Med Mapbox har vi också implementerat ett helt nytt mätverktyg, som tillåter användaren att plotta ut exakt den sträcka som användaren vill få längden på. Nu är det betydligt enklare att se hur långt det är kvar till exempelvis rastplatsen. Även funktionen för “din position” framträder nu mycket tydligare.

Snyggare höjdkurvor

Dessutom har vi även förbättrat visualiseringen av ledernas höjdkurvor. Klicka på en led, och se hur fint ledens kurva nu växer fram, samt hur den dynamiskt ändras när man går vidare till en annan led. Passa även på att dra med datorns mus längs med kurvan, så ser du en markör som rör sig längs med leden på kartan, vilket ger dig en god blick över var de lite tuffare backarna finns på leden.

Fler färger på leder och områden

Många kunder väljer att visa upp sina leder med den förvalda och bruna färgen, men som bekant går det även att välja andra färger. Nu har vi fyllt på färgpaletten med lila och orange. Även gränserna för områden går att få i andra färger. Som ett litet test kan man nu exempelvis sätta guldkant på nationalparkernas gränser :-)

Bättre sök med kommuner och områdes-taggar

En av de kanske viktigaste funktionerna på Naturkartan är själva söktjänsten. Den är såklart intimt förknippad med filtret, men omfattar även alla sökningar i fritext. Nu har vi uppgraderat tjänsten för fritextsökningar så att de även omfattar dynamiskt skapade och sökbara “taggar”. Vilket i praktiken innebär att du kan tagga upp ett urval av områden, leder och platser, att tillhöra ett givet namn, utan att namnet finns i dess fritext.

Vidare har vi nu även utökat en geografiska indelningen till att, utöver län, även omfatta kommuner, vilket betyder att man nu också kan se vad som finns att se och göra i en specifik kommun. Hittills har ju “guiden” fyllt mycket av den funktionen, då många kommuner valt att just samla och paketera sin kommuns natur och friluftsliv på så sätt. Men det blir allt vanligare att en kommuns friluftsliv är så mycker mer omfattande än vad kommunen själv känner till och förmedlar i sina guider.

Snabbare väg till närliggande platser

Även appen har förbättrats på flera sätt. Bortsett från den nya filterfunktionen, som vi nämnde ovan, så har vi valt att lyfta fram såväl kartan som de närliggande områdena, lederna och platserna. Så om du exempelvis har hittat ett intressant friluftsområde, räcker det med att du skrollar ner lite på den sidan, så ser du allt som finns eller ligger i närheten av det området.

Hela leden visas vid in-zoomning

Men den kanske största och mest värdefulla uppdateringen av appen (både IOS och Android), är att alla områden och leder successivt paketeras upp och visas i sin fulla omfattning, när man zoomar in på kartan. Det innebär att användaren på ett mycket överskådligt sätt ser vad alla leder och stigar börjar, slutar, och breder ut sig i förhållande till varandra. Tjänsten är helt ovärderlig för den som vill kunna planera sin vandring i lite större stignät.

Ny avståndsmätare, helskärm och bättre vägbeskrivning

Har du en iPhone så har du dessutom fått en nya avståndsmätare samt möjlighet att, med en liten “finger-touch” på skärmen, få fram kartan i helskärm. Och för att hitta rätt, kan du nu välja både Googles och Apples tjänster för vägbesrkivning.

Besöksnäringen på kartan med Google My Business

Nu finns det äntligen möjlighet för besöksnäringen att etablera sina respektive verksamheter på Naturkartan. För att göra det så relevant, enkelt och effektivt som möjligt, har vi valt att använda Google My Bussines som en utgångspunkt, vilket betyder att Naturkartan automatiskt hämtar viktig information om näringsidkaren, som kontaktuppgifter, öppettider, etc, från Googles API.

Språkstödet utökas med polska

För att ännu fler internationella besökare ska hitta till den svenska naturen har vi lagt till polska som ytterligare ett språk i raden av övriga språk som svenska, engelska och tyska.

Nytt API för export av data och information

Nu har det blivit ännu enklare att hämta data från Naturkartan. Vårt nya API gör det möjligt för våra kunder (och ev andra intressenter) att exportera (sin) data och information från Naturkartan att användas i andra spännande sammanhang.

Bädda in Naturkartan på er egen webbplats

En tilläggstjänst som många av våra kunder längtat efter är att kunna bädda in sin naturkarta på sin egen webbplats. Nu är också det möjligt! Åtminstone karttjänsten med tillhörande lista och filter av alla aktiviteter och faciliteter som erbjuds. Och enkelt är det också; bara att klistra in ett stycke kod. Integrationen är helt sömlös och responsiv för bästa tänkbara användarupplevelse.

Uppdaterad terrängkarta

Många webbtjänster som använder Lantmäteriets terrängkarta har haft bekymmer med att hålla kartan uppdaterad, bland annat mot bakgrund att kartdatan består av tre miljoner sk “tiles” (brickor) som sammantaget väger 37 GB. Nu har vi ändrat inställningarna i vårt system så att hela terräng- och fjällkartan uppdateras åtminstone en gång i halvåret, med möjlighet att när som helst gå in och ändra enskilda “tiles”, så att de överensstämmer med verkligheten.

Digitala besöksräknare

När detta skrivs är vi i full färd att färdigställa våra digitala besöksräknare. Hittills har de fysiska besöksräknarna varit det enda sättet att få en ungefärlig siffra på hur många som har besökt ett givet område, gått en led, osv. Men ni som har jobbat med dessa räknare vet hur dyra och nyckfulla dessa mätare är, i synnerhet för lite större områden och längre leder, där entréerna och vägarna är oräknliga.

Med den digitala räknaren kan man att sätta ut hundratals virtuella punkter (sk geo fences) på kartan som sen automatisk räknar alla som passerar just dessa punkter. För att man ska bli räknad, krävs att man har tillåtit appen att använda ens position (vilket även krävs för att se sin egen position på kartan).

Ny design, rikare artiklar och mini-guider

Något som också är på gång och kanske har lanserats när ni läser detta är en helt ny design av webben, möjlighet att skapa rikare artiklar och inte minst sk mini-guider, som ex kommunens fem bästa badplatser, användarnas sju favoritområden; osv.