Frukostseminarium 27 april: Så gör vi naturen tillgängligare!

Länsstyrelsen och Naturkartan bjuder in till frukostseminarium på temat: Så gör vi Stockholms natur tillgängligare! 

Stockholms län ligger i framkant. Just nu finns 117 av länets naturreservat väl utpekade och beskrivna på Naturkartan, med allt vad som där finns att se och göra,  som hundratals leder för vandring, cykling och löpning, och därtill tusentals platser för andra aktiviter och faciliteter.  Många av dessa leder och platser är såväl tillgänglighetsanpassade som testade och kvalitetssäkrade av specialister med olika funktionshinder. Tack vare en unik samverkan mellan länets kommuner, länsstyrelsen, me fl. och den nya tekniken som krävs för att kvalitetssäkra, informera och vägleda allmänheten ut i naturen.

Seminariet syftar till att diskutera hur vi kan göra naturen ännu tillgängligare. Välkomna!

Image 2018-03-29 at 2.54.56 PM.png

Tid

Fredagen den 27 april kl. 8.00 - 10.00

Plats

Outdoormap (Norrsken) Birger Jarlsgatan 57 C, Stockholm

Program

  • Kl. 8.00: Ekologisk frukost med inslag av grönt
  • Kl. 8.15: Länsstyrelsen berättar om sitt arbete och ambitioner med Naturkartan. (Länsstyrelsen)
  • Kl. 8.30: Rullstolsburne Anders Andrae berättar: “Så testar jag Stockholms stigar för folk med funktionshinder” (Anders Andrae - Skogstur)
  • Kl. 9.00: Nya funktioner på Naturkartan gör naturen
  • tillgängligare. (Kristofer Björkman - Outdoormap/Naturkartan)
  • Kl. 9.15:  Med ny teknik och samverkan - hur gör vi Stockholms natur tillgängligare för alla? (Diskussion)

Vänligen! OSA senast fredagen den 20 april. Kan du inte själv - skicka någon i ditt ställe. 

Tillgänglighet hög prioritet

Under ganska lång tid har både länsstyrelsen, Stockholms kommuner och Naturkartan arbetat aktivt för att naturen i Stockholm ska vara tillgänglig för alla. Detta bland annat som ett resultat av en ambitiös friluftspolitik, där möjligheten att vistas i Stockholms natur- och kulturlandskap ska vara stor och alla människors olika behov tillgodosedda.

Som vi alla vet, ska områden med god tillgänglighet finnas utpekade, vara kända och uppskattade och förvaltas långsiktigt. Tillgängligheten ska ha hög prioritet inom både planering, information och förvaltning av natur- och kulturlandskapet samt andra områden som har betydelse för friluftslivet. Och man är överens om att det behövs mycket information som marknadsför naturen och lockar ut människor.

Stockholm i framkant

I Stockholms län finns över 300 naturreservat, och därtill mängder av platser, områden, leder, som är av stor betydelse för det totala utbudet av natur och friluftsliv. Inte färre än 117 av dem finns just nu väl utpekade och beskrivna på Naturkartan, med allt vad som där finns att se och göra som hundratals leder för vandring, cykling och löpning, och därtill tusentals platser för andra aktiviter och faciliteter. Varav många av dessa leder och platser är såväl tillgänglighetsanpassade som testade och kvalitetssäkrade av specialister med olika funktionshinder.

Allt detta, tack vare att många av er har varit snabba med att i samverkan utnyttja den nya tekniken för att båda kvalitetssäkra, informera och vägleda allmänheten ut i naturen.

Hur blir vi ännu bättre? 

Frågan är hur vi kan utveckla detta samarbete så att naturen blir ännu tillgängligare?

Vad är det vi hittills har skapat tillsammans? Vad har skett och hur har det gått hittills? Vad har funkat bra respektive mindre bra? Kan vi lära oss av våra misstag? Vad kan vi göra bättre? Finns det andra sätt att göra naturen tillgänglig på, som vi hittills har förbisett?

Kom till vårt frukostseminarium med alla dina frågor, funderingar så slår vi våra kloka huvuden ihop.