Nu digitaliseras Sveriges kanske finaste natur

Den 16 juni invigde digitaliseringsministern Peter Eriksson, Norrbottens naturkarta uppe i Abisko. Appen omfattar en stor del av Kungsleden med alla dess faciliteter, och därtill länets åtta nationalparker. Men ska tids nog även ge besökaren information om och vägledning till hela det 225 mil statliga och markerade ledsystemet, samt länets drygt 390 naturreservat. 

photo (2).jpg
Med appen vill vi göra vår unika fjällvärld tillgänglig för fler. Den ska också bidra till ökad säkerhet genom att vandrarna kan rapportera fel och brister direkt till oss, exempelvis trasiga broar
— Åsa Redin, naturkommunikatör och projektledare för Länsstyrelsens naturkarta
Åsa Redin, naturkommunikatör och projektledare för Länsstyrelsens naturkarta

Åsa Redin, naturkommunikatör och projektledare för Länsstyrelsens naturkarta

Händelsen är smått historisk. Inte bara för att allmänheten aldrig tidigare haft tillgång till en verkligt interaktiv vägledande app till Sveriges kanske allra finaste natur. Utan även för att Norrbottens läns länsstyrelse även visar vägen till hur man i samverkan med andra intressenter kan skapa en digital guide till hela Sveriges natur och friluftsliv. Något som Sverige - ett av världens mest uppkopplade och mobiltätaste länder - märkligt nog saknat under många år.

För enligt den senaste rapporten från Svenskarna och Internet är det numer bara de äldre (46 år och uppåt) som använder dator för att koppla upp sig. Befolkningen i allmänhet kopplar hellre upp sig med mobiltelefonen, som numer är det absolut vanligaste sättet att koppla upp sig på. Hela 85 procent av befolkningen använder internet i mobiltelefon. 76 procent av befolkningen gör det dagligen. Och hela 96 procent av dem mellan 16 och 35 år. Bara 78 procent uppger att de har en dator, medan hela 85 procent av befolkningen har en egen smart mobil.

Men i mobilen har det aldrig funnits någon enhetligt sammanställd information till Sveriges natur och friluftsliv. Tvärtom - har den digitala informationen varit utspridd och dåligt tillhandahållen som ett fragmenterat lapptäcke av mer eller mindre digitala medier. Ett av skälen är att branschen består av många olika intressenter tillika huvudmän, med olika incitament, resurser, ansvar och intressen. Tillgången till såväl geodata, som metadata och övrig information, har varit bristfällig, och samordning mellan intressenter haltat.

Outdoormap (med tjänsten Naturkartan) har under många år strävat efter att organisera branschen i fråga, och i samverkan med alla intressenter skapa en digital mobil guide (app) till hela Sveriges natur och friluftsliv, i syfte att göra naturen mer tillgänglig för alla, i linje med friluftspolitiken. Detta med utgångspunkt från missionen om att ge fler människor möjlighet att hitta ut och upptäcka naturen och dess fantastiska värden.

I skrivande stund har Naturkartan emellertid, i samverkan med bland annat sex länsstyrelser och 40 kommuner, lyckats skapa en inspirerande och vägledande guide för såväl mobil (app) som webben till åtminstone 1200 naturreservat, nästan lika många stigar och leder och därtill tusentals faciliteter tillika anordningar. Alla med kopplingar till varandra, beskrivna med kategorier, texter, bilder, etc. Något som resulterat i över 100000 nedladdningar, och mångfalt fler naturbesök.

Omfattande test innan lansering

Innan lanseringen testades appen av flera utvalda ambassadörer, vilket resulterade i en rad förbättringar. Även Naturkartan ägnade några dagar åt att testa tjänstens funktionalitet i och kring Abisko nationalpark, och fick samtidigt uppleva något av det vackraste vi sett. 

IMG_9997.jpg

GPS:en visade vägen

Med naturkartans GPS och Norrbottens suveräna leddata var det inga problem att hitta vägen till Abiskojaurestugorna med alla dess faciliteter. 

Makalöst vacker väg ner mot Kårsavagge. 

Makalöst vacker väg ner mot Kårsavagge. 

Vandringen mellan Kårsavaggedalen och Abiskojaurestugorna blev en minnesvärd upplevelse. 

Vandringen mellan Kårsavaggedalen och Abiskojaurestugorna blev en minnesvärd upplevelse. 

Ladda ner Norrbottens Naturkarta (IOS eller Android).

Se även Regeringens pressrelease och läs om lanseringen av appen på Länsstyrelsens hemsida.