Internetstiftelsens senaste rapport: Mobilen används mest

Av Internetstiftelsens (IIS) årliga rapport “Svenskarna och Internet 2018” som nyligen släpptes framgår det att 90% av alla svenskar över 12 år har en egen smart mobil, och en överväldigande majoritet av dem använder den som huvudsaklig källa till inspiration, information och vägledning.
Information om natur och friluftsliv är inget undantag. Därför är det inte bara förvånande, utan också beklagligt att inte också den information görs tillgänglig i våra telefoner på ett mer omfattande och användarvänligt sätt, än vad som idag är fallet.

mobile-tree-nature-grass-people-plant-1238770-pxhere.com.jpg

Friluftsliv är bra för allmänheten. Därom råder det inga tvivel. De fullkomligt vimlar av studier och rapporter som vittnar om alla positiva effekter friluftslivet har på oss människor. Lägg därtill naturturismens samhällsekonomiska värde, miljö- och hållbarhetsaspekter, etc, och vi har fler argument än vi behöver för att förstå att vi ska satsa fullt ut på att få folk att upptäcka natur och friluftslivet.

Paradoxalt nog minskar andelen svenskar som är ute i naturen ”mycket ofta”. Och andelen som är ute “sällan”, ja, den ökar.

Studier av svenskarnas friluftsvanor (år 2014) visar att nästan hälften av svenskarna upplever brist på lämpliga platser eller områden, bland annat för att de varken känner till att eller vet var dem finns.

Mot bakgrund av detta, frågar man sig varför inte informationen om natur och friluftsliv görs tillgänglig på det sätt som efterfrågas av allmänheten - nämligen i mobilen?

Och om man nu mot förmodan skulle vara lite osäker på om det är så, räcker det med att scanna av sin närmaste omgivning i bussen på väg till jobbet.

Om inte det skulle övertyga, så kan jag hänvisa till Internetstiftelsens årliga rapport “Svenskarna och Internet” som nyligen släpptes. Inte helt förvånande, framgår det att i princip alla svenskar idag har en egen smart mobil, och en överväldigande majoritet av dem använder den som huvudsaklig källa till inspiration, information och vägledning.

Här följer några relevanta utdrag ur rapporten:

Nästan alla använder internet

Använder internet.jpeg

Nästan alla mellan 12 och 65 års ålder använder internet. Siffran varierar mellan 100 procent hos 16–25-åringarna och 98 procent hos 56–65-åringarna. Även hos 66–75-åringarna är användandet högt, 91 procent. Bland de som är 76 år och äldre använder 58 procent internet.

90% av svenskarna har en smart mobil. Och andelen fortsätter att öka

Utrustning i hemmet.jpeg

Tillgången till en smart mobiltelefon fortsätter att öka, från 85 procent av befolkningen 2017 till årets 90 procent. Skillnaden består i att det är fler av de som har en mobiltelefon som nu har en smartmobil. Förra året hade 12 procent en mobiltelefon som inte var en smartmobil. I år är motsvarande siffra 8 procent. Andelen av befolkningen som inte har en mobiltelefon alls är två procent, samma som 2017.

Tillgången till dator i hemmet har planat ut och har endast ökat långsamt de senaste åren. I år har 93 procent en dator i hemmet. Samma siffra som förra året.

Även tillgången till en surfplatta planar ut. I år har 70 procent tillgång till en surfplatta jämfört med 69 procent förra året.

Nästan alla mellan 12 och 45 år använder internet i mobilen

Använder internet i olika typer av utrustning (någon gång).jpeg

Så gott som alla mellan 12 och 45 år använder internet i mobilen (98–99 %). 94 procent av 46–55-åringarna använder internet i mobilen. Motsvarande siffror för 56–65-åringarna är 90 procent och bland 66–75-åringarna 77 procent. I åldersgruppen 76 år och äldre använder en minoritet, 38 procent, internet i mobilen.

Att ha en smart mobiltelefon hänger ihop med att använda internet dagligen. 97 procent av de som har en smartmobil använder också internet dagligen. Bland de internetanvändare som inte har en smartmobil är det bara 76 procent som använder internet dagligen.

Mobilen vanligast i dagligt nätanvändande

Använder internet i mobilen.jpeg

För dagligt internetanvändande är det tydligt att vi väljer mobilen framför datorn och surfplattan. Enbart den äldsta åldersgruppen, 76 år och äldre, använder datorn oftare dagligen än mobil eller surfplatta.

I den yngsta åldersgruppen, 12–15 år, är det störst skillnad mellan dagligt användande av dator respektive internet i mobilen. 56 procent använder internet i datorn dagligen, medan 95 procent använder internet i mobilen dagligen. Flitigast dagliga datoranvändare är åldersgruppen 16–25 år där hela 83 procent använder internet i datorn varje dag. Det är också den flitigaste mobilanvändargruppen med 97 procent dagligt användande. Det är också den åldersgrupp, förutom den allra äldsta, som använder surfplatta minst. Endast 22 procent använder den dagligen.

Det dagliga mobilanvändandet håller sig på höga nivåer, 88 till 96 procent, upp till 55 år. Därefter sjunker det till 74 procent för 56–65-åringarna och 62 procent för 66–75-åringarna. Enbart en av fyra (25 %) 76 år och äldre använder internet i mobilen dagligen.

Mobilen används oftast

Det blir ännu tydligare att internet i mobilen är något som vi använder ofta när vi tittar på svarsalternativet “flera gånger dagligen”. 52 procent av befolkningen använder internet i sin mobil flera gånger dagligen. Motsvarande siffra för dator är 34 procent och surfplatta 16 procent.

Den yngre generationen nästan 100% digitalt mobila

För att förstå hur användning skiljer sig mellan generationer, och vad vi har att vänta oss av kommande generationer, så finns en spännande sektion under rubriken: “Så surfar generationerna”. Ta 90-talisterna som ett gott exempel...

90-talister.jpeg

90-talisterna föddes samtidigt som svenska internet blev tillgängligt för privatpersoner. Vissa av dem kanske till och med har ett tidigt barndomsminne av ljudet av ett telefonmodem som kopplar upp sig mot internet. Under 1990-talet växte tillgången till internet snabbt och år 2000 hade varannan svensk tillgång till internet.

90-talisterna ligger högt upp i det mesta som har med internet att göra. Att ha internet i mobilen (98 %), lyssna på musik (99 %), titta på video (98 %), är självklart för en 90-talist. De använder Facebook mest av alla (94 %), betalar för musik i högst utsträckning (82 %) och e-postar mest av alla (100 %).

Sammanfattningsvis tillhör 90-talisterna den generation som mest av alla tycker att internet är viktigt i privatlivet (91 %).