CNV's undersökning av Naturkartans användare: Stor efterfrågan på mobil guide till nya områden

93% av Naturkartans medlemmar tycker det är viktigt till mycket viktigt att hitta nya områden på Naturkartan att besöka.

93% av Naturkartans medlemmar tycker det är viktigt till mycket viktigt att hitta nya områden på Naturkartan att besöka.

Stor efterfrågan på mobil vägledning till nya områden. Det var i korthet resultatet från CNV's senaste enkätundersökning riktad till 3200 av Naturkartans många medlemmar. En undersökning gjord på uppdrag av Naturvårdsverket för att förstå vilka behov enskilda friluftsutövare, organisationer och turismaktörer har vad gäller tillgång till användarvänlig information om naturområden för olika digitala plattformar.

Detta som en viktig del i Naturvårdsverket regeringsuppdrag som delvis handlar om att utveckla förutsättningarna i frågan i syfte att öka tillgängligheten till naturen för allmänheten och främja friluftsliv och turism. Och med förhoppning om att också kunna vaska fram några goda exempel i frågan. Huruvida Naturkartan är ett av dem, är ännu oklart, men mycket pekar på att tjänsten är på god väg, och redan nu levererar stort värde för såväl användare som professionella intressenter.

Inte färre än 224 medlemmar ägnade drygt 8 minuter vardera åt att svara på över hälften av frågorna. Och fram utkristalliserades en mycket tydlig tendens: 77% av Naturkartans medlemmar använder tjänsten på sin mobil. 93% för att hitta nya områden och upplevelser. Och 86% innan ett besök.

Det man saknar mest är fler områden och platser än vad som tjänsten idag erbjuder. Något som 88% av respondenterna tycker är viktigt till mycket viktigt.

Tjänsten fick hur som helst 4 av 5 stjärnor vid frågan om hur medlemmarna tyckte att tjänsten fungerande generellt sett.

Här kan du ta del av hela resultatet från undersökningen.