Åsnens nationalpark är invigd!

Under pompa och ståt invigdes till sist Sveriges 30:e nationalpark. På plats var såklart företrädare och representanter för såväl Länsstyrelse som Naturvårdsverk, och berörda kommuner. Och inte minst det stora dragplåstret Kronprinsessan Victoria, som därmed fortsätter sin vandring genom Sveriges alla landskap i syfte att synliggöra Sveriges natur och lyfta värdet av friluftsliv och rörelse.

IMG_7185.jpg
Åsnens nationalpark - 75% vatten

Åsnens nationalpark - 75% vatten

Naturkartan hade glädjen och äran att vägleda besökarna till de delar av parken som går att besöka till fots. Åsnens nationalpark ligger i Alvesta- och Tingsryds kommun med angränsning till Växjö kommun, och spänner över 1873 hektar, varav hela 3/4 är vatten.

I parken får du känslan av vildmark, upplevelser av gammal bokskog, en insjöskärgård med ett hundratal stora öar till små skär och uppleva ett rikt växt- och djurliv.

Skogen i Bjurkärr är mycket gammal och har orörd, urskogsartad karaktär och är känd för sin stora artrikedom av bland annat lavar, svampar och vedlevande insekter.

Det mytomspunna Trollberget på den västra sidan av Åsnen bjuder på spännande skogsvandring, speciellt för de små.

Missa inte denna pärla i Sommar. 

photo.jpg
Då och då glimtar Åsnen fram mellan lövverken. 

Då och då glimtar Åsnen fram mellan lövverken. 

Åsnens bokskog är magisk att ströva i. 

Åsnens bokskog är magisk att ströva i. 

Fullproppat intresse när Björn Risinger, GD på Naturvårdsverket,  tar till orda, tyvärr i avsaknad av högtalaranläggning... 

Fullproppat intresse när Björn Risinger, GD på Naturvårdsverket,  tar till orda, tyvärr i avsaknad av högtalaranläggning... 

Som vi har stött och blött frågan om att göra naturen tillgänglig - jag och Claes Svedlindh, Naturvårdsverket. Fortsättning följer... 

Som vi har stött och blött frågan om att göra naturen tillgänglig - jag och Claes Svedlindh, Naturvårdsverket. Fortsättning följer...