90% nöjda kunder - men mycket kvar att förbättra

Naturkartans årliga kundundersökning är genomförd och sammanfattningsvis är över 90% av respondenterna mycket nöjda eller nöjda med tjänsten, men förbättringar krävs på en rad punkter.

Image 2019-05-15 at 1.28.48 PM.png

Det visade sig att Naturkartans kunder använder tjänsten för att göra informationen om deras natur och friluftsliv mer tillgänglig och användbar för såväl allmänhet som besökare, precis som syftet är. Och att tjänsten mycket väl tillgodoser deras behov i den frågan.

Enligt undersökningen värdesätter de funktioner som främjar samverkan mellan dem och andra intressenter. Och de tycker det är viktigt att vara en del av Naturkartans nationella friluftsguide (app och webb), då de bedömer att det gynnar användarna.

appen visade sig vara mycket viktig för kunderna

Även mobil-appen visade sig vara mycket viktig för kunderna då många anser att användarna föredrar appen framför webben. Därtill anser våra kunder att deras målgrupp (invånare, besökare, m fl) tycker Naturkartan är en bra tjänst.

Men det som gladde oss nästan mest är att nära 90% av kunderna är mycket nöjda eller nöjda med vår support och vårt bemötande, då detta är en stor hjärtefråga för oss på Naturkartan.

Image 2019-05-15 at 1.29.30 PM.png

Mycket kvar att förbättra…

Med det sagt så har vi också fått ta del av en hel del konstruktiv kritik. Kunderna är i allmänhet nöjda med tjänstens publiceringsverktyg, där 55% tycker att det är bra och 21% t o m mycket bra. Men av kommentarerna att döma så är man mer kritisk. Många tycker inte att verktyget är så användarvänligt som man skulle kunna önska. “Krångligt” är ett ord som tyvärr återkommer lite för ofta i kommentarsfälten. Dessutom saknar verktyget en hel del funktioner anser knappt 60% av respondenterna.

Vidare så är man (85%) ok med med det antal användare, besökare, nedladdningar, som tjänsten genererar, men bara 15% är riktigt nöjda, vilket enligt kommentarerna har att göra med att de inte har sett något statistik(!)

Slutligen är de allra flesta kunderna (82%) ok med priset för tjänsterna, men bara 18% tycker det är lågt. Men det kanske är en självbevarelsedrift?


Undersökningen gick ut under mars månad till knappt 60 av våra kunder och genererade en svarsfrekvens på drygt 50%.

Ladda ner resultatet av undersökningen, rensad från alla individuella svar.

Med hänseende till GDPR i syfte att respektera enskildas rätt till skydd av personuppgifter, lagras eller visas här inga personliga uppgifter.