Nu integreras alla appar med Naturkartan. Ny design och nya funktioner.

Nu uppdaterar vi alla appar med nya funktioner och ny design och passar samtidigt på att integrera dem fullt ut med Naturkartans app.

Integrationen ger 10.000-tals nya användare

Integrationen innebär att alla externa appar blir tillgängliga för alla 10.000-tals användare på Naturkartan, som därmed får tillgång till 1.000 tals nya områden, leder och platser över hela Sverige. Allt i en och samma tjänst. 

IMG_5226 (1).jpg

Integration ger nya funktioner och förbättringar

I samband med integrationen av apparna lanserar vi även en bättre design för ökad användarvänlighet och därtill några nya funktioner.

Terräng- och fjällkartan

En av de mest tongivande nya funktionerna är Lantmäteriets terräng- och fjällkartor som nu ligger som förvalt kartlager i era guider. På dessa kartor finns alla era platser, leder och områden snyggt och användarvänligt presenterade; klustrade i utzoomat läge och individuellt visade i inzoomat läge.

Bara det faktum att man nu kan navigera med mobilens gps på dessa kartor, är i sig av stort värde för användare, men med all information om era områden, leder och platser, så kan vi nu erbjuda användarna en tjänst som saknar motstycke i Sverige.

Ny design- och funktion på lederna

Den nya designen visar numer närliggande områden, platser och leder som små kort längst ner i kartvyn. När man swipar korten åt endera hållet så tänds ikonen för det valda kortet upp på kartan. Och vice versa.

För att lederna ska synas bättre på era kartor, så har vi givit dem en ny streckad design, som också “tänds upp” när man klickar på den eller dess ikon.

Vidare finns nu också möjlighet att ange ledens svårighetsgrad med den färg som reglerar detta (med inspiration från norsk Merkehandboka). På webben visas även en höjdkurva med vilken man kan se och följa ledens höjdnivåer. En funktion som vi snart hoppas kunna få in även i appen.

Video i bildspelet

Det bildspel som beskriver era platser, leder och områden är, jämte kartan, det som inspirerar till flest naturbesök. Därför har vi nu förbättrat det ytterligare, med möjligheten att också ladda upp videor.

Stöd för Engelska och Tyska

I samband med ett par uppdrag från regional besöksnäring, har vi också utvecklat stöd för att lägga till nya språk. Först ut är Engelska och Tyska. Men fler språk är på gång.

Det betyder att Naturkartan känner av vilket språk som finns förvalt i användarens operativsystem, och levererar tjänsten på det språket. Finns inte språket så presenteras tjänsten alltid på engelska. Vilket ger er goda möjligheter att nu även nå ut till internationella besökare.

Rapportfunktion för fel och brister

I samverkan med Norrbottens läns länsstyrelse har vi även tagit fram en funktion som gör det möjligt för användarna att rapportera in fel och brister på anordningar som förvaltarna ansvarar för.  En funktion som vi tror flera kommuner och länsstyrelser kommer vara intresserade av.

Mer på gång…

I skrivande stund befinner vi oss i ett intensivt utvecklingsskede, där ytterligare nya funktioner och förbättringar är att vänta till hösten. Däribland ett helt nytt system för besöksnäringen.

Kontakta gärna oss med feedback, frågor och funderingar.