Naturen förbättrar människors hälsa - men få hittar ut

Känner du dig också stressad? Då ska du ta dig ut i naturen, så kommer du snabbt må bättre. Det råder det inga som helst tvivel om längre. Studie efter studie; rapport efter rapport, pekar i samma riktning. Naturvårdsverkets senaste rapport "Argument för mer ekosystemtjänster", är bara en i raden av rapporter. Trots det så görs det fortfarande alldeles för lite, för att entusiasmera och vägleda folk dit. 

I den del av rapporten som handlar om just "ökad folkhälsa med tillgång till natur- och parkområden", så skriver man "att många forskare tror att naturens positiva hälsoeffekter beror på att människor lättare slappnar av när de vistas i naturen."

"Redan efter fem minuters promenad i skogen sjunker puls och blodtryck", menar man. "Det går även att se förbättrad återhämtning, i form av sänkt blodtryck, bara av att befinna sig i ett rum med utsikt mot natur. En promenad på 90 minuter ute i naturen minskar aktiviteten i en del av hjärnan som styr grubbel och psykisk oro. Skogspromenader ökar mängden adiponectin i blodet, ett ämne som motverkar åderförfettning och ökar förekomsten av så kallade mördarceller som är viktiga för immunförsvaret och skyddar kroppen mot cancer och olika typer av virusinfektioner. Utomhusvistelse i naturmiljö kan också sänka halterna av inflammatoriska signalmolekyler. Det är ämnen som kroppen utsöndrar vid stress eller hot och bidrar till utveckling av diabetes, hjärt-kärlsjukdomar och depressioner."

Vidare skriver man att "en australiensisk studie visar att 30 minuters vistelse per vecka i gröna utemiljöer minskade förekomsten av depression och högt blodtryck med sju respektive nio procent. Kostnaderna per år för enbart depressionsrelaterade sjukdomar i Australien uppgår till en summa motsvarande cirka 80 miljarder SEK, vilket visar att det finns enorma besparingar att göra om människor skulle vistas mer i naturmiljöer."

Trots det är skrivs naturen sällan eller aldrig ut på recept, till förmån för läkemedel och/eller andra behandlingar. Och alla former av preventiva åtgärder, som information, inspiration och vägledning, drunknar lätt i floden av "måsten" och "borde". 

Läs rapporten i sin helhet. Eller bara den del som handlar om Människors hälsa, på sid 28. 

För den som vill fördjupa sig i ämnet, finns där även en relativt omfattande och högintressant källförteckning. Därtill finns ju en uppsjö av artiklar i frågan, för den som googlar på ämnet.