Tyresta får egen Naturkarta i mobilen

Tyresta nationalpark är ett populärt besöksmål för många Stockholmare och speciellt för Tyresö- och Haningeborna som har nationalparken runt knuten.

Många fler skulle dock kunna upptäcka Tyresta med sin storslagna urskog, det säregna brandområdet från 1999 och det mysiga besökscentret för vetgiriga och fikasugna.

Tillsammans med Stiftelsen Tyrestaskogen, som sköter förvaltningen av Tyresta, skall en mobil Naturkarta etableras till hösten.

Målsättningen för Tyresta med projektet är att: “Öka attraktiviteten hos Tyresta nationalpark och få fler besökare från nya målgrupper genom att ta fram och tillämpa en högkvalitativ iPhone-applikation.”

Det känns mycket spännande att jobba med Tyresta och med hjälp av Naturkartan skapa en mobil applikation som får fler att besöka den fantastiska naturen som faktiskt ligger så nära till hands för så många boende i Storstockholm.

Men det blir inte enkelt bara för att förutsättningarna är så spännande. Vi har ett eget litet “moment 22” när det gäller att distribuera tjänsten till potentiella användare:

  • Mobiltäckningen i Tyresta är dålig till medioker (som det ofta är ute i skogen). Hur skall man kunna använda tjänsten på plats i parken? Hur skall användaren över huvud taget kunna ladda ned appen på plats?
  • OK, man får ladda ned appen i förväg och likaså förladda innehåll som texter, bilder och kartor. Men då har vi nästa problem: hur skall vi kunna nå ut till människor som är intresserade av att komma ut till Tyresta, så att dessa vet om att det finns en Tyresta-app att ladda ned?

Att nå ut med en app så brett som man önskar är så klart ett avgörande crux för alla app-makare. Alla appar blir ju som bekant inte lika framgångsrika som Angry Birds.

Vi tänker möta problematiken med att göra en så bra app som möjligt så att redan de första användarna blir supernöjda. Appen skall vara lätt att hitta till (via Google och Tyresta.se), att bli hittad av (via Facebook-flödet från vänner som redan är användare) och kul att använda. Med lite tålamod så är vi säkra på att många kommer att använda appen till slut.

På besök i Naturum i Tyresta by

Om Tyresta:

Tyresta nationalpark och naturreservat är ett av de största orörda skogspartierna i Sverige utanför fjällvärlden. Området har en av de finaste urskogarna söder om fjällregionen och 1993 inrättades Tyresta nationalpark som nummer 23 i raden i Sverige. Kortfattat löd motiveringen: ”…i syfte att bevara ett representativt sprickdalslandskap med värdefull natur, särskilt de omfattande urskogarna”.