Hela jordens “Wood Wide Web” kartlagd

Kan träd verkligen kommunicera med varandra? Den frågan kittlade många av oss redan som små barn. Att svaret dessutom var “ja” gjorde ju inte saken mindre magisk. Nu kanske euforin har lagt sig en smula, men intresset och nyfikenheten består alltjämt.

Vi har sedan länge vetat att den vegetativa och mångfacetterade delen av svampen, Mycel, bildar mycket stora nätverk under jorden, som såväl träd som andra växter använder sig av för att kommunicera med varandra.

Svampexperten Paul Stamets listade ut detta redan på 1970-talet, och kallade Mycelinet "Jordens naturliga internet" i ett TED-talk 2008. Något som givit upphov till en rad diskussioner, debatter och artiklalr på temat.

BBC skrev en spännande artikel om detta för ca fem år sen med rubriken: “Plant s talk to each other using an internet of fungus”, och lät illustrera miraklet med denna pedagogisk video.

Den som vill veta mer om detta fenomen kan gräva sig djupt ner i detaljerna och den ansenliga mängd skrivelser och teorier på temat.

Men nytt är att forskare nu lyckats i någon mån kartlägga hela jordens extremt mångfacetterade Mycel-nät - Wood Wide Web - med utgångspunkt från en enorm databas innehållande över 28.000 trädarter i 70 länder. Där en av nyckelspelarnra är ekologen Thomas Crowther, på ETH, i Zürich i Schweiz, som sedan 2012 samlat på sig mycket av denna data från myndigheter och enskilda forskare. År 2015 lyckades han kartlägga trädens globala utbredning och rapporterade att jorden har cirka 3 biljoner träd.

Lite kuriosa: För att bättre förstå vidden av dessa enorma och komplexa nätverka av Mycel, så uppstod år 2000 en förunderlig skogsdöd i Malheur National Forest i USA, där orsaken till sist visade sig vara ett gigantiskt nät av Mycel, av honungsskivlingsarten “A. ostoyae”, som sträckte sig över 880 hektar, med en uppskattad ålder av minst 2 400 år och en vikt av cirka 600 ton. Än idag räknas svampen med dess Mycel som världens största kända organism.