Seminarium slår fast: Samverkan gör naturen tillgängligare

Intresset för samverkan mellan kommuner, länsstyrelser och alla andra förvaltare och huvudmän för Stockholms natur är större än någonsin. 

Inte färre än 12 Stockholmskommuner, däribland Botkyrka, Haninge, Huddinge, Järfälla, Nacka, Nynäshamn, Sollentuna, Täby, Tyresö, Vallentuna, Värmdö, Vaxholm, kom till Naturkartans frukostseminarium för att diskutera hur man tillsammans kan göra Stockholms natur ännu mer tillgänglig.

På plats fanns även Länsstyrelsen, Skärgårdsstiftelsen, Stiftelsen Tyresta nationalpark, Stockholms universitets Naturgeografiska instutition, och Skogstur.

Länsstyrelsen fick bifall - samverkan förespråkas

Åsa Lagerlöf, Länsstyrelsen, framhåller vikten av samverkan

Åsa Lagerlöf, Länsstyrelsen, framhåller vikten av samverkan

Åsa Lagerlöf, på Länsstyrelsen inledde seminariet med att framålla vitkten av att göra all information om Stockholms natur tillgänglig och användbar i digital och vägledande media, för att användaren ska få sina behov tillgodosedda. Och poängterade betydelsen av samverkan mellan alla dem som förvaltar naturen.

Det rådde samsyn kring att förvaltaren för ett fysiskt område även bör vara huvudman för informationen om området. Skärgårdsstiftelsen reagerade exempelvis på att Länsstyrelsen stod som huvudman för (källa till) informationen om Björnö naturresevat på Naturkartan, då det är Skärgårdsstiftelsen som är markägare till och förvaltare av området i fråga. Länsstyrelsen menade i sin tur att de gärna överlåter huvudmannaskapet för informationen om området till Skärgårdsstiftelsen, men att Stiftelsen i så fall måste ansluta sig till samverkan.  

Redan idag finns en utbredd samverkan mellan kommuner och Länsstyrelser, där kommuner ofta använder Länsstyrelsens områden i sina kommuners naturkartor/guider. OutdoorMap undersöker möjligheten att skapa en wiki för alla områden, etc, på Naturkartan, vilket betyder att alla som har rätten att ändra innehållet, också kan göra det, dock med huvudmannens veto.

Länsstyrelsen står som huvudman för knappt hälften av de 116 naturreservat som idag finns på Naturkartan i Stockholms län. Resten står kommuner m fl för.

En annan fråga som berördes är vikten av att skapa en standard även för information om natur och friluftsliv, inte minst vad gäller ikoner, färgkoder, etc. OutdoorMap har hittills valt att inspireras av norska “Merkehåndboka”, i brist på svensk förlaga.

Den verkade finnas stort intresse av fler och längre workshops för att diskutera frågan mer ingående. Särkskilt Sandra Löfgren, Skärgårdsstifelsen, framhöll detta.

Tillgänglig natur måste kvalitetssäkras och certifieras
— Anders Andrae, rullstolsburen, Skogstur

Frågan om att göra naturen tillgänglig, är särskilt viktig för de personer med funktionsvariationer, både vad gäller informationen om naturen och naturen som fysiskt område.

För att lyfta den frågan ytterligare, så hade Naturkartan bjudit in rullstolsburne Anders Andrae som kontinuerlig arbetar med Naturkartans kunder, för att naturen ska bli tillgänglig även för dem med funktionsvariationer.

Anders Andrea, Skogstur, berättar om sitt arbete med att kvalitetssäkra leder för människor med funktionsvariationer 

Anders Andrea, Skogstur, berättar om sitt arbete med att kvalitetssäkra leder för människor med funktionsvariationer 

Anders berättade lite om hur han tillsammans med Naturkartan har utvecklat ett system med vilket ackrediterade människor med variationshinder, kan kvalitetssäkra, och certifiera exempelvis leder, för sina gelika.

Det visade sig att flera kommuner på seminariet hade tillgänglig natur, som ännu inte certifierats för ändamålet, och således inte presenterats som tillgänglig för målgruppen på Naturkartan.

Önskemål om kvalitetssäkring och ev certifiering av andra funktionshinder, som ex synskada, etc framhölls under seminariet.

Bättre förvaltning med hjälp av allmänheten

På temat samverkan och tillgänglighet, visade Emil Hellström, produktchef för Naturkartan, upp några nya funktioner i appen.

Dels presenterade Emil resultatet av Naturkartans och Anders Andraes samarbete vad gäller kvalitetssäkring och certifiering, och gav exempel på den glädje och nytta tjänsten givit folk med funktionsvariationer. Dels visade han upp hur Naturkartan på ett mer intuitivt och användarvänligt sätt, presenterar vad som finns att se och göra i ett område, med alla dess aktiviteter och faciliteter.

Emil Hellström visar upp nya funktioner på Naturkartan app

Emil Hellström visar upp nya funktioner på Naturkartan app

Därtill visade han upp en helt ny funktion med vilken användarna med appen kan rapportera fel och brister i naturen, som skickas till förvaltarna för området och alla dess anordningar. Önskemålet för funktionen kommer initialt från Norrbottens läns länsstyrelse, men kommer tids nog att kunna användas av alla Naturkartans kunder.  

App till hela Sverigs natur och friluftsliv succé för användarna

Sist men inte minst - så har just samverkan mellan kommuner, länsstyrelser, och övriga förvaltare tillika huvudmän för natur och friluftsliv också visat sig leda till avsevärda mervärden för användarna, som nu fått tillgång till stora delar av Sveriges utbud av natur och friluftsliv i en enda applikation - Naturkartan.

Tjänsten har blivit så populär att OutdoorMap nu börjat ge alla individuella appar, samma utseende och funktionalitet, som deras guider i Naturkartans app, för att i ett senare skede kunna låta kundernas appar helt och fullt ut fortsätta att utvecklas som guider på Naturkartans app, med alla dess skalfördelar och synergieffekter det innebär.