Lyssna till jorden!

Årets bästa dokumentärfilm om vår planet. 

Årets bästa dokumentärfilm om vår planet. 

"Lyssna till jorden" är inte bara titeln på denna oerhört fina och tänkvärda dokumentärfilm, utan också en uppmaning att faktiskt börja "lyssna" och förstå hur hur vi hänger ihop med vår planet; att vi är en del av den; att om vi utplånar jorden så utplånar vi oss själva.

Filmen är nästan en timme lång, och du kommer sitta klistrade med blandade känslor av sorg, glädje, kamp, lust, förtvivlan, omsorg omtanke. Och förhoppningsvis inte minst en känsla av att vilja bidra till en planet i harmoni. 

I filmen reflekterar astronauter, forskare och författare över hur vi lever i förhållande till natur och miljö. Där vikten av att uppleva samhörighet med naturen, förstå dess begränsningar och ta ansvar för vår planets fortlevnad, är centrala teman.

Om jag någon gång skulle göra en reklamfilm om Naturkartan / Outdoormap - så skulle den vara som den här dokumentären. Bara loggan som saknas i slutet.  

Filmen finns tillgänglig på UR fram till den 31 dec 2017. Men den internationella titeln är "Planetary" och ligger säkert ute på Youtube redan. 

Se den!!