Länsstyrelsens nya karttjänst bättre - men inget för friluftsfolket?

Länsstyrelsens nya karttjänst - Sveriges länskarta - med geografisk information om alla natur- och kulturreservat, har förbättrats, men mer avancerat än så blir det inte, menar Henrick Blank, som arbetat med att ta fram den nya tjänsten.

För några veckor sedan lanserade Länsstyrelsen sin nya karttjäst “Sveriges länskarta” i syfte att öka tillgången till det man kallar “allmänintressant geografisk information”, vilket i detta fall betyder information om Sveriges samtliga natur- och kulturintressanta områden Däribland alla nationalparker, natur- och kulturreservat. Inte helt olik föregångaren Skyddad Natur. Men där den nya tjänsten nu ska fungera på alla enheter som mobil, surfplatta och dator.

Idag kom ny version av kartjänsten, innehållande en rad förbättringar:    

  • Kartan kan enkelt delas via ny dela-knapp. URL:en som delas är dynamisk och innehåller information om kartutbredning och tända lager.
  • Kartan kan bäddas in som IFrame i HTML-kod och visa en viss kartutbredning samt tända kartlager.
  • Kartans övre meny har gjorts smalare för att ge kartan mer utrymme på små skärmar.
  • Man kan nu enklare stänga verktygsmenyerna genom en ny stängknapp.
  • Man kan nu enklare rensa sökträffar genom en ny knapp i Sökträffslistan.

Men mer “avancerat än så har man inte planerat att göra det” menar Henrick Blank, förvaltningsansvarig för Länsstyrelsens sk Naturobjekt, och medlem i den styrgrupp, som varit den som jämte IT-enheten lett arbetet med att ta fram den nya tjänsten.

I praktiken kommer tjänsten fungera som en karta där man fyller i sökord och sedan zoomas in till identifierat område, där man kan se utvalda ”företeelser”

“Genom att utgå från den får vi en mycket kostnadseffektiv lösning som uppfyller de krav som styrgruppen identifierade. Dessa krav var att erbjuda en sökbar tjänst (karta) som fungerar på plattor, telefoner etc och inte har några särskilda underhållskrav, dvs den hämtar info där vi ändå lagrar den. Det är ingen app utan fungerar om en vanlig websida. I praktiken kommer tjänsten fungera som en karta där man fyller i sökord (sökfunktionen kommer att utvecklas) och sedan zoomas in till identifierat område, där man kan se utvalda ”företeelser” (än ej bestämt vilka). Klickar man sedan på området kommer man till lst:s hemsida som visar info om reservatet. “ skriver Henrick i ett meddelande till närmaste berörda representanter på de olika länsstyrelserna.

Tanken är att tjänsten på regelbunden basis ska hämta information från Länsstyrelsens SkötselDos. Det skötsel-system som Natuvårdsverket också tänker sig att länstyrelserna ska mata med all allmänintressant information om natur och friluftsliv. Detta inom ramen för det uppdrag Naturvårdsverket fått av regeringen, och som dels handlar om att hitta metoder för kartläggning av natur och friluftsliv, och dels sätt att utveckla förutsättningarna att relevant information görs tillgänglig för olika digitala plattformar, i syfte att “öka tillgängligheten till naturen för allmänheten och främja friluftsliv och turism”.

Detta i en tid.... där 75% av alla ungdomar under 25 år inte nöjer sig med sämre upplevelser än vad exempelvis Snapchat och Pokemon Go erbjuder

Naturkartan välkomnar naturligtvis alla aktiviter som främjar friluftslivet, men har svårt att se på vilket sätt Länsstyrelsens nya karttjänst  ska tillgodose allmänhetens stora behov och önskemål om att bli inspirerade och vägledda ut i naturen? Detta i en tid där majoriteten av svenskarna inte accepterar annat än mobiltjänster i världsklass, och där 75% av alla ungdomar under 25 år inte nöjer sig med sämre upplevelser än vad exempelvis Snapchat och Pokemon Go erbjuder.  

Henrick menar docka att det heller aldrig varit avsikten att skapa en tjänst som fullt ut ska tillgodose friluftsutövarnas behov och önskemål fullt ut, utan att snarare att försöka skapa en relativt underhållsfri "bastjänst", som av nämnda skäl heller inte kommer att konkurrera med renodlade konsumenttjänster.