Få hittar till nationalparkerna de älskar

En av våra tids största naturparadoxer just nu är att folk inte hittar ut till den natur de värdesätter så enormt mycket. 

Folk känner till begreppen nationalparker och naturreservat, uppskattar att de finns, upplever dess stora värden, men har svårt att hitta information om hur man tar sig dit.

Naturvårdsverkets senaste undersökning av svenska folkets syn på Sveriges nationalparker är ett av flera exempel på detta. Undersökning visade inte helt oväntat att det finns ett stort intresse för naturen och ett starkt stöd för Sveriges nationalparker bland Sveriges befolkning.

85 procent av de dryga 1000 respondenterna var mycket eller ganska intresserade av att vistas ute i naturen och 89 procent av dem tyckte att nationalparker var viktiga för att behålla orörd natur för framtida generationer.

De som har besökt en nationalpark har framförallt upplevt stillhet, livskvalitet och rekreation, i samband med sitt besök. 87 procent tyckte att upplevelsen där var berikande.

En överväldigande majoritet av Sveriges befolkning (ca 80 procent) anser också att Sveriges nationalparker är unika platser som möter deras behov av naturupplevelser och ökar deras kunskap om naturen. Och menar att de där alltid känner sig välkommen och inspirerad att upptäcka naturen.

Bara 36 procent av befolkningen har besökt en nationalpark i Sverige senaste två åren

Men tyvärr är både kännedomen om nationalpakerna och information om hur man hittar dit dålig. Bara ca en tredjedel (36 procent) av befolkningen har besökt en nationalpark i Sverige under de senaste två åren! Utöver dem så var det hela 32 procent som besökt något naturområde men osäkra på om det varit en nationalpark eller inte.

Talande för den låga kännedom är också att majoriteten av svenskarna inte har någon koll på hur många nationalparker som finns i Sverige. Gissningarna är spridda från ingen till 2500 stycken!

Man känner inte till var nationalparkerna finns!

Ett av de huvudsakliga skälen till att hela 31 procent av Sveriges befolkning inte hade besökt en nationalpark de senaste två åren, var att de inte känner till var nationalparkerna finns!

Medan 66 procent av de som ändå hittat ut till en park, tyckte det var svårt att hitta den information de ville ha inför sitt senaste besök.

...svårt att hitta information
[7f99b65a7c3ddcb6f0191b16ac09f034]_Image%202018-03-20%20at%203.32.33%20PM.png

De som ändå lyckats hitta/få information svarade 59 procent att de redan hade informationen sen tidigare, och 27 procent att de fick den som tips från vänner, släktingar etc

Folk känner alltså till begreppen nationalparker och naturreservat, uppskattar att de finns, upplever dess stora värden, men har svårt att hitta information om hur man tar sig dit.