Virtual Reality (VR) vs Natural Reality (NR)

Inte långt efter det att Naturskyddsföreningen släppte sin briljanta kampanj “Natural Reality”, som en motreaktion på att VR-glasögon förväntas bli årets julklapp, så bjuder CNV/SLU in till seminarium “om digital teknik för naturvägledning och interpretation”. Två sidor av samma mynt; om hur digitala tjänster förändrar vår tillvaro, och hur olika vi förhåller oss till detta faktum. Man kan fråga sig om det föreligger något konflikt här emellan VR och NR? Både ja och nej, kanske? Låt oss resonera lite i frågan.

Den 25 och 26 januari kommer CNV alltså hålla i ett seminarium om digital teknik för naturvägledning och interpretation, där alla som vill diskutera möjligheter och utmaningar om digitala lösningar för naturvägledning är välkomna. Tanken är att ett antal sakkunniga föreläsare ska ge deltagarna en översikt över vad som händer på området, med därpå följande diskussioner i frågan. CNV menar att det kommer att finnas goda möjligheter att träffa och utbyta erfarenheter med andra deltagare under de två dagarna. Och i bästa fall även få klämma och känna på tekniska lösningar till god naturvägledning. Och vem vet? Kanske dyker ett par VR-glasögon upp som en framtida möjlighet till naturvägledning?

Natukartan är självklart på plats...

Natukartan är självklart på plats, och kommer dessutom att hålla en föreläsning om hur medielandskapet radikalt har förändrats de senaste åren och hur människors vardag har påverkats av detta. Naturkartan kommer ge sin syn på hur natur- och friluftslivs-branschen bör förhålla sig till detta och göra för att hänga med.

Naturskyddsföreningen utmanar den svenska julhandeln med att presentera "Natural Reality"

Några veckor tidigare, i slutet av november, började Naturskyddsföreningens kampanj “Natural Reality” att spridas på nätet i något som åtminstone till en början liknande en viral succé.

Det var när VR-glasögonen hade utsetts till årets kulklapp 2016 av handelns undersökningsföretag HUI Research, som Naturskyddsföreningen tycktes anse måttet vara rågat, och skriver på sin hemsida att de därför utmanar den svenska julhandeln med att presentera Natural Reality: en klimatsmart 360-upplevelse som är tillgänglig för alla.

Naturskyddsföreningen menar att VR - den “virtuella verkligeheten” - kommer leda till att allt fler, i framtiden, kommer kunna simulera en fysisk närvaro i en digital värld, och vill därför slå ett slag för den “verkliga verkligheten” med det nya begreppet: “Natural Reality”.

Natural Reality “ska påminna oss om naturens storslagenhet och att vi människor mår bra av att vara utomhus. Ju mer vi vistas i naturen blir vi dessutom mer angelägna om att vårda den. Det är viktigt när det finns så mycket kvar att kämpa för”, skriver Naturskyddsföreningen på hemsida.

Ändamålet helgar medlen?

Naturkartan tycker att båda initiativen, var och en på sitt sätt, är brillianta och mycket välkomna! Vi ser att det kan föreligga en konflikt däremellan, men också en fantastisk möjlighet, där vi med modern teknik, kanske t o m VR, kan öka våra möligheter att uppleva NR, och på så sätt hitta en framkomlig väg att till att bli välmående, goda, samhällsmedborgare som den här planeten behöver. För om det är så som vi hoppas; att de flesta av oss, strävar efter att leva i harmoni med alla andra levande varelser på den här planeten, så menar Naturkartan att det är bättre att vi utnyttjar de möjligheter som finns för att nå våra syften, än att återgå till gamla levnadsmönster. Eller med andra ord: “Ändamålet helgar medlen”.

Med det sagt uppmanar Naturkartan er alla att:

  • Hjälpa Naturskyddsföreningen att rädda levande naturupplevelser genom att ge gort en tackklapp för en hållbar framtid, samt fortsätta sprida NR-filmen.
  • Men också anmäla dig till CNV’s spännande seminarium senaste den 9 januari.