Världens största havsreservat har skapats i Antarktis

Ryssland gav med sig till slut, och 24 länder kom nyligen överens om att skapa världens största marina reservat. Rosshavet söder om Antarktis kommer nu att vara skyddat från fiske i 35 år framåt, vilket innebär ett genombrott för ett utökat skydd av världens hav.

Reservatet omfattar mer än 1,55 miljoner kvadratkilometer, ock ska nu vara skyddat från fiske i 35 år framåt. I området finns över 14.000 olika djurarter, däribland pingviner, sälar och späckhuggare 

Läs mer på SVT. 

Läs också om det gigantiska marina reservat Obama grundade tidigare i år.