Vi ses den 22 maj - viktigaste dagen på året!

Biologiska mångfaldens dag är den symboliskt viktigaste dagen på året, när biologisk utarmning, massutrotning och klimatförstörelse, på god väg att hota allt mänskligt liv på jorden.

bird-s-eye-view-deforestation-high-1268076.jpg

Biologiska mångfaldens dag utlystes år 2002 av FN:s sekretariat för konventionen om biologisk mångfald (CDB) och infaller den 22 maj i syfte är att uppmärksamma och slå vakt om naturens mångfald. Tyvärr med begränsat genomslag i Sverige där meningslösa dagar som Kanelbullens dag ser ut att få större uppmärksamhet.

Men för ett par år sen sägs naturhjältar som Rebecka Le Moine, Naturskyddsföreningen och Erik Hansson, Natursidan, ha tagit initiativ till att lyfta upp dagen på agendan, något som fått mängder av andra entusiaster att arrangera 100-tals främjande aktiviteter runt om i landet. Något vi är dem evigt tacksamma för, då få saker är så viktiga just nu som den biologiska mångfalden, då den utgör grogrunden till allt mänskligt liv på jorden.

En miljon växt- och djurarter riskerar att utrotas

För bara några veckor sen slog rapporten från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald (IPBES) ner som en bomb på våra frukostbord, med det närmaste chockerande budskapet att en (1) miljon växt- och djurarter riskerar att utrotas de kommande decennierna, och att utrotningstakten idag är hela tio till hundra gånger snabbare än vad den varit någon gång under de senaste tio miljoner åren.

Med anledning av den rapporten skriver SVD m fl att vi nu är inne i en ny fas av massutrotning, efter den tidigare som “skedde för 66 miljoner år sedan, när en asteroid svepte bort en majoritet av jordens arter, bland annat dinosaurierna”. Något som får anses som ett av de största hoten som mänskligheten nu står inför, då forskarna menar att “vi människor är helt beroende av naturen för att överleva som art”.

vi människor är helt beroende av naturen för att överleva som art

– Vi eroderar själva fundamenten till våra ekonomier, livsmedelssäkerhet och vår livskvalitet över hela jorden, säger en av rapportförfattarna, Robert Watson, till nyhetsbyrån AFP.

Ohållbar livsmedelsproduktion

Rapporten bygger på nära 15.000 olika studier och andra rapporter runt om i världen, och pekar på att det framför allt är vårt ohållbara jordbruk och djurhållning som är tjuven i dramat. Det sägs att ca 75% av mark- och 66% av havsområdena har "väsentligt förändrats" mycket beroende av människors ohållbara livsmedelsproduktion, enligt IPBES-rapporten. Och att spannmålsproduktion och djuruppfödning upptar hela 33% av jordens yta och 75% av dess sötvattenresurser.

Den biologiska mångfalden borde stå högst upp på den globala agendan vid sidan av klimatet
— Anne Larigauderie, IPBES: s verkställande sekreterare

“Den biologiska mångfalden borde stå högst upp på den globala agendan vid sidan av klimatet”, säger Anne Larigauderie, IPBES: s verkställande sekreterare vid en presskonferens den 6 maj i Paris, när rapporten släpptes och tillägger: "Vi kan inte längre säga att vi inte visste".

Att skydda naturen är det överlägset viktigaste verktyget för att kunna upprätthålla en någorlunda rik biologisk mångfald.

Målet att skydda minst 17% av jorden innan 2020

De så kallade Aichi-målen (inom CBD) som antogs 2010 kräver bl.a. att länderna ska se till att minst 17% av alla land- och sötvattensområden samt 10% av kust- och havsområden bevarade genom ett system av skyddade områden fram till år 2020. I Sverige har cirka 13% av landytan hittills skyddats i någon form. Alltså fortfarande en bit kvar.

Men 33% av världens skyddade områden är hotade

Mot bakgrund av detta är det alltjämt oroande att få in andra rapporter pekar på en utveckling åt det diametralt motsatta hållet. För ett år sen släpptes bland andra en rapport i den vetenskapliga tidskriften Sience, som visade att 6 miljoner kvadratkilometer (32,8%) av världens skyddade områden är hotade av människors ekonomiska intressen. Och hela 55% av de områden som skyddades innan FN’s konvention om biologisk mångfald (CDB) befästes 1992.

Men låt oss inte nedslås. Det finns insatser som ger hopp. En av dem kommer från den schweiziska affärsmannen tillika miljökämpen och filantropen Hansjörg Wyss, vars stiftelse donerade en (1) miljard dollar i syfte att skydda och bevara hela 30% av planetens yta i dess naturliga tillstånd innan 2030, inom ramen för “Wyss campaign for nature”.

“I believe that to confront the global conservation crisis, we need to do far more to support locally-led initiatives that conserve lands in the public trust, so that everyone has a chance to experience and explore the wonders of the outdoors.” säger Hansjörg.

Vi ses den 22 maj!

Så låt oss “gå man ur huse” den 22 maj, och på så sätt följa Erik Hansson, Hansjörg Wyss, och alla andra hjältar, och inte minst våra egna hjärtan, för att slå vakt om något av det finaste och viktigaste vi har - den biologiska mångfalden.

Här finns listan på flera hundra aktiviteter runt om i landet. Naturkartan kommer finnas på plats i några av Stockholms finaste reservat. Vi ses där!