Vi skall inte bygga en app. Vi skall få människor att komma ut i naturen.

Det övergripande målet för Naturkartan är att fler skall komma ut i naturen oftare.

Detta är vår mission. Vi skall INTE bygga en ny sajt eller en ny app. En sådan mission kan kännas lite överambitiös kanske? Ibland skulle det kännas enklare om det bara handlade om att bygga en ny sajt, att bara efter bästa förmåga lansera en snygg sajt med bra funktioner. Men om sedan ingen ANVÄNDER sajten så har vi ju misslyckats.

Det kan istället vara en befrielse under utvecklingsarbetet att se till det större perspektivet - att stimulera till fler naturbesök. Då är den sajt vi lanserar bara ett första verktyg för att uppnå målet. 

Vi har fastnat på en del frågor längs vägen i utvecklingsarbetet:

  • Måste man vara inloggad för att kommentera?
  • Skall vi ha ett bildspel på första-sidan?
  • Skall vi fokusera på att man skriver in sin sökfråga eller skall vi hellre stödja att man börjar klicka sig runt för att söka?. 
  • Skall vi välja iOS, Android eller mobilsajt för vår mobiltjänst?

Rätt svar på dessa frågor har vi inte. Vi kan bara göra en bästa gissning baserad på vår erfarenhet och på vår magkänsla. Sedan lanserar vi tjänsten och följer noggrant hur de första besökarna beter sig. Och anpassa tjänsten efter hand:

  • Är det ingen som kommenterar kanske man skall öppna upp kommentarerna även för oinloggade.
  • Om ingen tittar igenom bildspelet på förstasidan så testar vi att ta bort det.
  • Om det verkar svårt att starta upptäcktsfärden på sajten så kanske vi skall välja att lyfta fram vissa naturupplevelser för lite extra bra exponering på förstasidan.
  • Om vi borde valt Android som vår första mobiltjänst så skall jag äta upp min hatt.

Vår inställning är alltså att vi inte behöver lansera “en perfekt tjänst” utan istället skall vi arbeta på längre sikt med att erbjuda en tjänst som verkligen stimulerar till fler naturbesök. Denna produkt-filosofi är vår tillämpning av Eric Ries så kallade Minimum Viable Product-metod.

Eric Ries är en av de ledande visionärerna inom startup- och IT-världen och han har fått ett stort genomslag för sin filosofi som han kallar The Lean Start Up där Minimum Viable Product har en central position. Eric Ries har en välbesökt blogg och lanserade nyligen boken "The Lean Startup" som blivit rejält uppmärksammad i branchpressen

Eric Ries

I princip handlar Eric Ries budskap om att lansera en produkt så snabbt som möjligt i en så enkel version som möjligt, en “Minimum Viable Product”, för att testa marknaden. Sedan skall man iterativt utveckla produkten baserat på feedback och statistik från de första kunderna/användarna. Företaget bakom produkten skall utveckla “agilt” och tillämpa “lean”, dvs i princip utveckla produkten följsamt och resurseffektivt. Nya versioner lanseras kontinuerligt och ofta. Till slut har man en produkt ute på marknaden som kunderna verkligen vill ha.

En annan guru på området är Fred Wilson som investerat i bl a Twitter, Zynga, Foursquare och svenska Soundcloud. Fred Wilson stödjer Lean Startup-metoden och kompletterar med en egen version av samma filosofi:

- Early in a startup, product decisions should be hunch driven. Later on, product decisions should be data driven.” 

För Naturkartans del innebär denna filosofi att vi så snart som möjligt skall lansera en version av vår tjänst, initialt tillsammans med Norrköpings kommun, och därefter vara uppmärksam på hur våra första besökare vill använda tjänsten. Vi är beredda på att förändra tjänsten efter hand så att vi får många nöjda användare till slut. Ju fler som använder tjänsten desto fler kommer ut i naturen. Men vi behöver lite tålamod.


Om du representerar en kommun eller en liknande aktör som vill verka för att fler människor kommer ut i naturen så är du välkommen att kontakta Naturkartan för att diskutera ett samarbete!