Jippi! 200 nya miljoner - men hur långt räcker dem? Och vart går pengarna?

Kungsleden får fortsatt underhåll. Fotograf: Anette Andersson

Kungsleden får fortsatt underhåll. Fotograf: Anette Andersson

När riksdagen antog M-KD:s budget för 2019 så minskade anslaget till Naturvårdsverket med 40 procent – vilket motsvarar en nedskärning på 2,7 miljarder kroner, säger Naturvårdsverkets generaldirektör, Björn Risinger till SVT. Beskedet kom som ett dråpslag för alla som jobbar med och värnar om naturvård och därtill hörande friluftsliv, inte minst inom Länsstyrelserna.

Inför den årliga fördelningen av medlen, tvingades Claes Svedlindh, chef för naturavdelningen på Naturvårdsverket, meddela närmast berörda att:

− Vissa satsningar upphör och inom andra delar sänks ambitionerna. För närvarande finns det till exempel betydligt mindre medel till att ersätta markägare vid skydd av värdefull natur och mycket av årets medel är uppbundna i redan tecknade avtal.

Men tillade i ett pressmeddelande tidigare i år att:

− Vi har nu en regering som håller på att forma sin inriktning och vi ser i januariöverenskommelsen skrivningar som indikerar tillskott på medel.

Och - mycket riktigt - i helgen meddelade Regeringen att man, som en del av det så kallade Januariavtalet, ändå skjuter till 200 miljoner kronor i vårändringsbudgeten för olika åtgärder för värdefull natur. Förvisso inget jättebelopp i relation till det man förlorade, men likväl ett efterlängtat tillskott och därtill en förhoppning om ljusare tider.

Pengarna kommer framför allt att gå till att anlägga och säkerhetställa våtmarker, men även till att upprusta och underhålla fjälleder, vars anslag minskade med hela tio miljoner i M-KD-budgeten.

Vad gäller sistnämnda, så finns det all anledning att ge Svenska turistföreningen stor cred för det, då de i ett öppet brev - med nära 24.000 namnunderskrifter - adresserat miljöminister Isabella Lövin krävde “att regeringen i ett första steg återställer stödet till fjällederna till tidigare nivå och i nästa steg ökar finansieringen för att garantera att Sveriges fjälleder hålls öppna för alla, även i framtiden!”

– Vi kan inte acceptera att eftersatta broar inte rustas upp eller att rastskydd inte renoveras samtidigt som intresset för fjällvandring och turskidåkning ökar. Därför är det mycket glädjande att regeringen vill öka budgeten för ledunderhåll, säger Magnus Ling, VD på STF.

Men tillägger i en intervju i SVT:

– Men vi slutar inte med detta utan kommer fortsätta bevaka att denna tillfälliga höjning inte försvinner inför 2020 års budget.

Och det är inte säkert att pengarna kommer till sin fulla rätt, menar Ulf Silvander, generalsekreterare på Svenskt Friluftsliv, och säger att det finns ett par hakar; dels att Regeringens budget först måste godkännas av riksdagen och dels att man inte säkert vet att Naturvårdverket kommer att prioritera friluftsliv och fjälleder.

Allt beror på hur Naturvårdsverket prioriterar

– Det fanns tidigare ett anslag för att informera om allemansrätten (finansierat av detta anslag). Kommer vi att få sådana medel? Allt beror på hur Naturvårdsverket prioriterar, om inte regeringen skickar med några ”hintar” om vad man vill med anslagshöjningen, säger Ulf.

Läs mer i STF’s och Regeringens pressmeddelande.