Norrköpings naturkarta

Låt dig inspireras av Norrköpings Naturkarta på webben , för iPhone och för Android .

Låt dig inspireras av Norrköpings Naturkarta på webben, för iPhone och för Android.

Norrköpings kommun har beviljats stöd från Länsstyrelsen i Östergötland för att genomföra projektet ”Naturkartan Norrköping” vilket syftade till att ta fram en modern digital utflyktsguide som tillgängliggör Norrköpings bästa smultronställen via Internet och mobilen.

Här följer ett utdrag ur ansökan om LONA-stöd för projektet:

"Ett mycket viktigt mål för naturvårdsarbetet i Norrköpings kommun är att få fler människor ut i naturen. I Norrköping finns en stor mängd fina naturområden och information om dessa måste nå ut på ett inspirerande sätt. Informationen måste också vara ständigt aktuell. Här ser vi en brist idag och en möjlighet inför morgondagen med detta projekt! "

Naturkartan är ett fantastiskt redskap för den som vill hitta till naturens smultronställen. Du kan hitta platsen för en upplevelserik kvällspromenad men också helgens dagsutflykt. Det roliga är att det nu finns möjlighet att berätta för andra om hur det var.
— Eva Siljeholm, Norrköpings kommun

Tyrestas naturkarta

Tyresta nationalpark är ett populärt besöksmål för många Stockholmare och speciellt för Tyresö- och Haningeborna som har nationalparken runt knuten.

Många fler skulle dock kunna upptäcka Tyresta med sin storslagna urskog, det säregna brandområdet från 1999 och det mysiga besökscentret för vetgiriga och fikasugna.

Målsättningen för Tyrestas naturkarta är: "Att öka attraktiviteten hos Tyresta nationalpark och få fler besökare från nya målgrupper genom att ta fram och tillämpa en högkvalitativ iPhone-applikation.”

Ett spännande sätt att tillhandahålla information som inte behöver tryckas på en karta eller i en broschyr. Lätt att hålla aktuellt. Och lätt att som besökare dela med sig av sin upplevelse.
— Peder Curman, Tyresta Nationalpark
Låt dig inspireras av Tyrestas Naturkarta på webben och i mobilen .

Låt dig inspireras av Tyrestas Naturkarta på webben och i mobilen.

Länsstyrelsen Jämtlands län naturkarta

Låt dig inspireras av Jämtlands Naturkarta på webben , för iPhone och för Android .

Låt dig inspireras av Jämtlands Naturkarta på webben, för iPhone och för Android.

En viktig del i Länsstyrelsen i Jämtlands läns arbete är att sprida kunskap om länets natur, naturvård och friluftsmöjligheter. Det görs sedan tidigare bland annat genom skrifter och hemsidan.

Satsningen på Naturkartan är tänkt att hjälpa användaren att hitta till olika naturområden och ge naturbesöket extra dimension genom möjlighet till interaktion. 

Jag tycker formatet blev riktigt bra och att den är jätteanvändbar.
— Emma Bergman, Länsstyrelsen i Jämtlands län