Naturkartan är en digital friluftsguide för kommuner, länsstyrelser och organisationer som vill tillgängliggöra naturen och naturupplevelser i digitala medier så att fler kommer ut i naturen oftare. Tjänsten består av en sajt och appar där naturinformationen publiceras inspirerande och informativt.

Under hösten 2016 kommer vi samla information, kompetens och kunskap från alla aktörer i Stockholms län, som anslutit sig till Naturkartan, för att lansera en guide till hela Storstockholms natur och friluftsliv i början av 2017. 

Det finns flera sätt att vara med i Stockholmsguiden, från att bara lägga upp och redigera sin egen information där, till att skapa en egen guide (app), som är synkad med Stockholmsguiden i fråga.

Alla intressenter som verkar inom natur och friluftsliv är välkomna att bidra. Just nu har 14 av Stockholms 26 kommuner anslutit sig. Jämte Stockholms läns länsstyrelse, Tyresta Nationalpark, Hälsans Stig, Orienteringsförbundet, m fl. 

 

 
Ny design lanseras under våren 2014  för Android, iOS och för webbsajten

Ny design lanseras under våren 2014  för Android, iOS och för webbsajten

 

Naturkartans Stockholmsguide

Naturkartan har valts av flera kommuner, länsstyrelser och organisationer i hela landet för att marknadsföra det lokala friluftslivet.

Flera av dessa aktörer finns i Stockholmsregionen (se kartan till höger). Vi har därför valt att skapa en guide till hela Stockholmsregionens friluftsliv med information från dessa aktörer. Guiden bortser från kommungränser och samlar allt utbud på ett och samma ställe.

 

Länsstyrelsen bidrar med information om naturreservaten, kommunen om vandringsleder och el-ljusspår, Naturskyddsföreningen om naturguidningar, lokala orienteringsklubben om orienteringsbanor för allmänheten osv.

För användaren av Stockholmsguiden blir informationsmixen mycket informativ och inspirerande - så att fler hittar ut oftare.

 

Kommuner och Länsstyrelse i Stockholmsregionen
som använder Naturkartan som plattform

 

Partners

Andra som använder Naturkartan

Jämtlands länsstyrelse, Östergötlands länsstyrelse Norrköpings kommun, Linköpings kommun

 

Frågor och svar om Naturkartan

Hur lång tid tar det att lägga in materialet?

Utgå ifrån befintligt material. Om material finns tillgängligt på ett bra sätt (bilder, texter och kartdata) räknar vi med ca en veckas arbetstid för en kommun för att skapa en kommunguide. Beroende på ambitionsnivå så kan det ta mer tid men eftersom Naturkartan är en digital tjänst så kan man komplettera med mer information efter hand. Välj ut den viktigaste informationen för säsongen och komplettera sedan efter hand.

Kan man publicera längre texter, t ex reservatsföreskrifter eller allemansrättsinformation?

Ja! Det går att skapa artiklar som är tillgängliga att länkas från en platssida.

Vem är avsändare för vår information?

Varje kommun kan stå som avsändare till den egna information med mail-länk till rätt person.

Kan man lägga in annan information än bara om naturen i tjänsten?

Självklart så kan man det! Natur, friluftsliv och fritidsaktiviteter går hand i hand. Även naturnära kulturupplevelser kan vara aktuellt att marknadsföra i tjänsten.

Kan vi samverka med Stockholms läns Länsstyrelse och andra aktörer på Naturkartan?

Ja, om ni kommer överens om det så kan relevant information som Länsstyrelsen publicerar i sin friluftsguide även publiceras i en kommuns friluftsguide. På så sätt förenklas ert arbete och ni hjälps åt med att marknadsföra naturen för allmänheten.