Stockholmsguiden

Bli en del av Stockholms nya friluftsguide i mobilen och på webben!

Naturkartan är ett digital friluftsguide för kommuner, länsstyrelser och organisationer som vill tillgängliggöra naturen och naturupplevelser i digitala medier så att fler kommer ut i naturen oftare. Tjänsten består av en sajt och appar där naturinformationen publiceras inspirerande och informativt.

Under våren 2014 kommer vi samla information från de aktörer i Stockholms län som anslutit sig till Naturkartan i en Stockholmsguide med ett brett utbud av naturupplevelser.

Det finns flera vägar till att ansluta sig, från att endast redigera den egna informationen i Stockholmsguiden till att få en egen tjänst med egna appar och dessutom vara med i Stockholmsguiden.

 
Ny design lanseras under våren 2014  för Android, iOS och för webbsajten

Ny design lanseras under våren 2014  för Android, iOS och för webbsajten

 

Naturkartans Stockholmsguide

Naturkartan har valts av flera kommuner, länsstyrelser och organisationer i hela landet för att marknadsföra det lokala friluftslivet.

Flera av dessa aktörer finns i Stockholmsregionen (se kartan till höger). Vi har därför valt att skapa en guide till hela Stockholmsregionens friluftsliv med information från dessa aktörer. Guiden bortser från kommungränser och samlar allt utbud på ett och samma ställe.

 

Länsstyrelsen bidrar med information om naturreservaten, kommunen om vandringsleder och el-ljusspår, Naturskyddsföreningen om naturguidningar, lokala orienteringsklubben om orienteringsbanor för allmänheten osv.

Dessutom så kommer de bästa lokala friluftstipsen marknadsföras i lokala utgåvor av tidningen Mitti.

För användaren av Stockholmsguiden blir informationsmixen mycket informativ och inspirerande - så att fler hittar ut oftare.

 

Kommuner och Länsstyrelse i Stockholmsregionen som använder Naturkartan som plattform

 

Partners

Andra som använder Naturkartan

Jämtlands länsstyrelse, Östergötlands länsstyrelse Norrköpings kommun, Linköpings kommun

 

Priser

 • Grund 0 KSEK /År Startavgift 0 KSEK
 • CMS
 • Plus 24 KSEK /År Startavgift 24 KSEK
 • CMS
 • Webb app
 • Plus Mobil 48 KSEK /År Startavgift 48 KSEK
 • CMS
 • Webb app
 • Mobil app
 • Premium 60 KSEK /År Startavgift 60 KSEK
 • CMS
 • Webb app
 • Mobil app
 • På egen hemsida
 • Stockholms-guiden 12 KSEK /År Startavgift 0 KSEK
 • Bli en del av Stockholmsguiden - den bästa friluftsguiden till Stockholms friluftsliv med innehåll från Stockholms läns Länsstyrelse, 10 kommuner från Stockholms län samt flera friluftsorganisationer. Exponering i Naturkartans friluftstips i lokal utgåva av Mitti- tidningen.

*I startkostnaden ingaår stöd för att komma igång och använda publiceringsverktyget samt designanpassning och publicering av appar (för Plus Mobil och Premium). I abonnemangskostnaden ingår drift, support och vidareutveckling

 

Frågor och svar om Naturkartan

Hur lång tid tar det att lägga in materialet?

Utgå ifrån befintligt material! Om material finns tillgängligt på ett bra sätt (bilder, texter och kartdata) räknar vi med ca 1 veckas arbetstid för en kommun för att skapa en kommunguide. Beroende på ambitionsnivå så kan det ta mer tid men eftersom Naturkartan är en digital tjänst så kan man komplettera med mer information efter hand. Välj ut den viktigaste informationen för säsongen och komplettera sedan efter hand.

Kan man publicera längre texter, t ex reservatsföreskrifter eller allemansrättsinformation?

Ja! Det går att skapa artiklar som är tillgängliga att länkas från en platssida.

Vem är avsändare för vår information?

Varje kommun kan stå som avsändare för den egna information med mail-länk till rätt person.

Kan man lägga in annan information än bara om naturen i tjänsten?

Självklart så kan man det! Natur, friluftsliv och fritidsaktiviteter går hand i hand. Även naturnära kulturupplevelser kan vara aktuellt att marknadsföra i tjänsten.

Kan vi samverka med Stockholms läns Länsstyrelse och andra aktörer på Naturkartan?

Ja, om ni kommer överens om det så kan relevant information som Länsstyrelsen publicerar i sin friluftsguide även publiceras i en kommuns friluftsguide. På så sätt förenklas ert arbete och ni hjälps åt med att marknadsföra naturen för allmänheten.

Hur fungerar samarbetet med Mitti-tidningarna?

Varje vecka publicerar Naturkartan en kvartssida i de utgåvor av Mitti-tidningen där vi har ett lokalt kommunsamarbete. Tillsammans med kommunen tar vi fram aktuella frilufts- och fritidstips.