Naturreservatguiden

Digital guide till Sveriges populäraste naturreservat

Digital guide till Sveriges populäraste naturreservat

 

Nästan alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv idag. Nästan alla har en smartphone i fickan, som de använder i snitt 150 gånger per dag. Men det finns ingen guide till Sveriges naturreservat i den. Inte ens på webben.

Efter att Naturvårdsverket lade ner planerna på att skapa en bra digital guide till Sveriges naturreservat, har Naturkartan nu bestämt sig för att göra det alla väntar på: En digital guide till Sveriges mest besöksvärda naturreservat - utvecklad för såväl webben som mobilen och i samarbete med Sveriges 21 länsstyrelser.

 

Låt oss vägleda allmänheten till Sveriges bästa friluftsliv

Syftet med guiden är att vägleda allmänheten till och i Sveriges mest besöksvärda naturreservat.

Naturkartan bygger på ett modernt utvecklat publiceringsverktyg med vilket alla länsstyrelser enkelt och effektivt kan publicera den information som bäst beskriver deras mest naturreservat.

De kan publicera områden, platser, leder och därtill hörande faciliteter, och beskriva dessa i såväl text som bild. All information presenteras i en modern, snygg och användarvänlig kartvy.

 

Jämtland och Stockholm redan klara

Den tekniska plattformen är redan på plats och Jämtlands och Stockholms läns länsstyrelse har redan anslutit sig, och fler länsstyrelser är på väg in.

Så häng på ni också!

Så häng på ni också!

 

Pris

För att kunna finansiera projektet är priset satt till:

24.000 kr i start- och uppläggningsavgift.
12.000 kr/år för drift, support och vidareutveckling.