Nästan alla svenskar ägnar sig åt friluftsliv idag. Nästan alla har en smartphone i fickan, som de använder i snitt 150 gånger per dag. Men det finns ingen guide till Sveriges naturreservat i den. Inte ens på webben.

Efter att Naturvårdsverket lade ner planerna på att skapa en bra digital guide till Sveriges naturreservat, har Naturkartan nu bestämt sig för att göra det alla väntar på: En digital guide till Sveriges mest besöksvärda naturreservat - utvecklad för såväl webben som mobilen och i samarbete med Sveriges 21 länsstyrelser.

 

Låt oss vägleda allmänheten till Sveriges bästa friluftsliv

Syftet med guiden är att vägleda allmänheten till och i Sveriges mest besöksvärda naturreservat.

Naturkartan bygger på ett modernt utvecklat publiceringsverktyg med vilket alla länsstyrelser enkelt och effektivt kan publicera den information som bäst beskriver deras mest naturreservat.

De kan publicera områden, platser, leder och därtill hörande faciliteter, och beskriva dessa i såväl text som bild. All information presenteras i en modern, snygg och användarvänlig kartvy.

 

Jämtland och Stockholm redan klara

Den tekniska plattformen är redan på plats och Jämtlands och Stockholms läns länsstyrelse
har redan anslutit sig, och fler länsstyrelser är på väg in.

 
Låt dig inspireras av Jämtlands Naturkarta på  webben , för  iPhone  och för  Android .

Låt dig inspireras av Jämtlands Naturkarta på webben, för iPhone och för Android.

 

Om Jämtlands Naturkarta

En viktig del i Länsstyrelsen i Jämtlands läns arbete är att sprida kunskap om länets natur, naturvård och friluftsmöjligheter. Det görs sedan tidigare bland annat genom skrifter och hemsidan.

Satsningen på Naturkartan är tänkt att hjälpa användaren att hitta till olika naturområden och ge naturbesöket extra dimension genom möjlighet till interaktion. 

Jag tycker formatet blev riktigt bra och att den är jätteanvändbar.
— Emma Bergman, Länsstyrelsen i Jämtlands län